Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. "Få kvinnor i maktens hjärta" En komparativ studie av debatten kring könskvotering till svenska bolagsstyrelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida-Matilda Öiulfstad; Amela Selimagic; [2008]
  Nyckelord :Könskvotering; näringslivsdebatten; utilitaristiska argumentet; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar den mediala debatt som följde dåvarande vice statsministern Margareta Winbergs uttalande i SvD i november 2002 om att könskvotering skulle kunna komma att bli aktuell såvida det inte skedde en naturlig ökning av andelen kvinnor i publika och privata börsnoterade bolagsstyrelser. I studien analyseras hur hotet om könskvotering möttes och en jämförelse görs mellan de idéer som är framträdande i det svenska näringslivets och den allmänna samhällsdebattens inställning till hotet om könskvotering till svenska bolagsstyrelser mellan åren 2002 och 2006. LÄS MER

 2. 2. Kan positiv särbehandling rättfärdigas? En normativ analys av etnisk kvotering till juristprogrammet vid Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Hemmingsson; [2007]
  Nyckelord :positiv särbehandling; kvotering; jämlikhet; etnicitet; etik; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Whether use of affirmative action can be justified is an ethical dilemma that has been intensely debated. The question raises several conflict dimensions. The purpose of this thesis is to separate different arguments of the debate and classify which principles they are built upon. LÄS MER

 3. 3. Kvinnornas fel? Om kvotering och organisering i det argentinska parlamentet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Carlsson; Helena Persson; [2005]
  Nyckelord :Argentina; Kvotering; Kvinnors organisering; Feministisk teori; Jämställdhet; Gender studies; Genusvetenskap; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Argentina var först i världen med att införa lagstadgad kvotering av kvinnor till parlamentet. Målet med kvoteringen var att öka jämställdheten, detta genom att ge kvinnorna mer inflytande. LÄS MER