Sökning: "statsvetenskap lag"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden statsvetenskap lag.

 1. 1. Förstår inte, kan inte eller vill inte? : Implementering av Östergötlands regionala utvecklingsplan i lokala näringslivsstrategier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Emelie Hallin; Mattias Bolin; [2009]
  Nyckelord :Implementering; förvaltning; länsstyrelse; kommun; regional utvecklingsplan;

  Sammanfattning : Tillväxtpolitik finns på nationell såväl som på regional och lokal nivå. Då den lokala nivån är närmast företagare i deras vardag spelar denna politik en avgörande roll förföretagsklimatet och tillväxten i regionen. LÄS MER

 2. 2. Humanitära Interventioner : Dess moral, legalitet, och praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Markus Uddén; [2007]
  Nyckelord :Humanitarian Intervention; Sovereignty; Non-intervention; International law; Realism; Cosmopolitanism; Utilitarianism; Morality; Humanitär Intervention; Suveränitet; Icke-intervention; Internationell lag; Rea-lism; Kosmopolitanism; Utilitarism; Moral;

  Sammanfattning : Humanitär intervention är ett begrepp inom internationella relationer som väcker många känslor och frågor. Trots att idén om att använda våld för att stoppa brott mot de mänskli-ga rättigheter kan verka attraktivt från ett moraliskt perspektiv, vilket man i århundraden har gjort, har denna praktik varit synnerligen oregelbunden. LÄS MER

 3. 3. Två vägar att bli professor, eller vägen till två sorters professorer? Om befordringsreformen och dess implementering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Almerud; Linus Andersson; [2007]
  Nyckelord :befordringsreform; professor; befordringsprofessor; implementering; högskola; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förutsättningarna för karriäravancemang inom högskolan ändrades radikalt den 1 januari 1999 då regeringen införde en bestämmelse om att man nu även skulle kunna befordras till professor. Vi ställde oss frågan om det bildats ett A- och B-lag bland professorerna som konsekvens av denna reform. LÄS MER

 4. 4. Konfliktlösning i Indonesien - En komparativ studie av konfliktlösning i Indonesiens provinser Aceh och West Papua

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anne Stubert; [2006]
  Nyckelord :Konfliktlösning; ; Human needs; ; Special Autonomy; ; Aceh; ; West Papua; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ studie av konfliktlösningen i Indonesiens provinser Aceh och West Papua. Att förstå och förklara de likartade fallens olika utslag i konfliktlösning har varit huvudsyftet med studien, då Aceh idag uppnått fred medan Papua är mycket oroligt trots likartade försök från regeringens sida till konfliktlösning i provinserna. LÄS MER

 5. 5. "Land skall med lag byggas" - en studie av policyprocessen kring ett lagförslag -

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Brantestad; [2006]
  Nyckelord :?multiple streams?; policy process; penal law bill; Swedish penal policy; symbolic politics; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis concerns the policy process of a proposed bill. The specific bill constitute a new penal law which is supposed to replace the old penal law from 1974. The questions asked considers what in the foregoing policy process that has proceeded, affected and also characterizes the proposed bill. LÄS MER