Sökning: "statsvetenskap mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden statsvetenskap mänskliga rättigheter.

 1. 1. Svensk vapenexport till Saudiarabien : Samspelet mellan ekonomiska intressen och mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pernilla Thorvald; [2020]
  Nyckelord :Realpolitik; idépolitik; militärindustriella komplexet; Saudiarabien; svensk utrikespolitik; strategisk exportkontroll; krigsmateriel; demokrati; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : How is Sweden manageing the conflict between exporting weapons to SaudiArabia and being a bearer of human rights?  Based on an updated restricted regulation when it comes to armsexport, Sweden seems to value human rights more than the finacial benefits that comes with exporting weapons.  Using ideals and interests as described by Goldmann, Coetzee and Ikegami, an analysis is made to measure to what extent the Swedish Government values human rights over economy. LÄS MER

 2. 2. Same eller svensk? : En läroplansteoretisk studie över den svenska synen på samer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johan Örsäter; [2020]
  Nyckelord :Samer; Läroplansteori; Läroplan; Kursplan; Samhällskunskap; Medborgarskap; Nationell identitet; Mänskliga rättigheter; Etnicitet;

  Sammanfattning : The main focus of this study has been to, with the use of a comparative curriculum analysis study the official swedish approach on the Sami people, and thereby the approach on human rights, ethnicity, national identity and citizenship. Moreover the study has aimed to compare the Swedish approach with the Norwegian and Finnish approach to se similarities and disparities on both the Sami people and above stated concepts. LÄS MER

 3. 3. Rätt till utbildning : En kartläggning av funktionshinderperspektiv vid upphandling av SFI utbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Isabelle Lagerblad; [2019]
  Nyckelord :Human Rights; Convention on the rights of Persons with Disabilities; inclusive education; Agenda 2030; sustainable public procurement; socially responsible public procurement.; Mänskliga rättigheter; FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; inkluderande utbildning; Agenda 2030; socialt ansvarsfull upphandling;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate whether the Swedish municipalities apply the UN Convention on the rights of Persons with Disabilities and article number 24 regarding right to education when purchasing Swedish education for immigrants. One aim is to identify whether legislation, policies and rights of people with disabilities occur in different procurement documents. LÄS MER

 4. 4. EU:s Utrikespolitik? : En studie om skillnaden mellan policynivå och praktiken i EU:s utrikespolitik utifrån perspektiven mänskliga rättigheter, feminism och globalisering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Cajsa Beijerstam Torstensson; [2019]
  Nyckelord :European Union s foreign policy; Human Rights; Feminism; Globalization; Reality; Policy; EU:s Utrikespolitik; Utrikestjänsten; Mänskliga rättigheter; Feminism; Globalisering; Praktik; Policynivå;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the European Union's foreign policy demonstrates the theories human rights, feminism and globalization. This will be examined in how the theories are demonstrated in the foreign policy and also how there is a difference between how it is portrayed in the policy and how it is shown in reality. LÄS MER

 5. 5. Den svenska humanismen i kläm : Fallstudie av den eritreanska migrationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Helen Okbamikael; [2018]
  Nyckelord :Struktureringsteori; Eritrea; Implementering; Migrationsverket; Mänskliga Rättigheter; Eritreanska Ambassaden;

  Sammanfattning : This essay aims to illustrate how a country like Sweden, that seems to be driven by humanism, can potentially act in a way that is completely different to their humanitarian image. This is illustrated by exploring the problematic features of the migration process Eritreans face in Sweden today, that requires them to seek out Eritrean embassies in order to obtain identity documents. LÄS MER