Sökning: "statsvetenskap södertörns högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden statsvetenskap södertörns högskola.

 1. 1. The Patterns of Democratic Backsliding : A systematic comparison of Hungary, Turkey and Venezuela

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Statsvetenskap

  Författare :Oscar Agestam; [2018]
  Nyckelord :Democratic Backsliding; Liberal Democracy; Hungary; Turkey; Venezuela;

  Sammanfattning : This dissertation attempts to answer the research question on whether there is a common pattern of democratic backsliding. Levitsky and Ziblatt’s theoretical model of democratic backsliding is utilized as the guiding theory. The theory suggests that Democratic Backsliding has three stages where different goals are attempted to be achieved. LÄS MER

 2. 2. The Foundational Myth of Russia : Explicating the puzzle behind the foundational myth of Russia and the construction of its contemporary geopolitics

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Statsvetenskap

  Författare :Cako Stefan; [2018]
  Nyckelord :Myth; Third Rome; Hybrid war; Russia; Ukraine; Georgia; Speech acts; Actantial model; Semiotic square;

  Sammanfattning : This dissertation examines the construction of the contemporary Russian geopolitics through the usage of the foundational myth, better known as the Third Rome myth and the center of true Christianity. This is achieved through the analysis of four famous speeches by President Vladimir Putin. LÄS MER

 3. 3. Vilken grupp tillhör jag? : En identitetspolitisk jämförelse av två skandinaviska socialistiska partier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Statsvetenskap

  Författare :Sara Fallberg Omar; [2018]
  Nyckelord :Identity politics; Left; Parties; Scandinavia; Socialist; Identitetspolitik; Vänster; Partier; Skandinavien; Socialism;

  Sammanfattning : Abstract Identity politics is about who you identify as and which group you choose to belong to. The left is often said to be using identity politics. The purpose of this essay is to analyze two Scandinavian countries, Norway and Sweden’s, left parties and see if they use identity politics in their election manifestos. LÄS MER

 4. 4. Är gymnasiet och högskolan två parallella världar? : En undersökning om gymnasielärares och högskolelärares förväntningar på kunskaper och färdigheter hos elever och studenter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Julia Hallsäter; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mitt intresse för övergången från gymnasium till högre studier väcktes på en lokal skolkonferens där gymnasie- och universitetslärare diskuterade ämnet. En artikel i Lärarnas tidning, Skolverkets rapport från 2005 med titeln Väl förberedd? och rapporter om nyblivna studenters kunskaper i början av sina högre studier i såväl Sverige som andra länder visade att det här är en världsomspännande diskussion. LÄS MER

 5. 5. The Failure of Democracy in Iraq

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Statsvetenskap

  Författare :Ali Al-khalidi; [2017]
  Nyckelord :Democracy; Dahl’s Criteria; Iraq; Path Dependence; U.S- Invasion; Demokrati; Dahls kriterier; Irak; Path Dependence; USA-invasion;

  Sammanfattning : The motivation of the bachelor thesis is to provide an understanding of democracy in Iraq from 2003 until present. After the fall of Saddam’s regime, there have been general elections but there is still an unstable democracy in Iraq. LÄS MER