Sökning: "statsvetenskaplig studie"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden statsvetenskaplig studie.

 1. 1. De outvisningsbara: En statsvetenskaplig studie om statslösa personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fahim Mangal; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Statslösa; Sverige; Asylprocess; Utvisningsbeslut; Verkställighetshinder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstrakt Statslösa personer som fallit utanför samhället hör i många avseende till världens mest utsatta människor, dessa individer ofta inte har tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den juridiska situationen som statslösa personer möter under sin asylprocess i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Spärren som ett skyddsnät. En studie av Riksdagsspärrens insider-outsider-effekt.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olof Lorentzson; Joel Haglund; [2018]
  Nyckelord :insider-outsider; blockidentifikation; partistöd; väljarrörlighet; taktikröster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka mekanismer som missgynnar partier utanför Riksdagen (outsiders) till förmån för partier i Riksdagen (insiders) med ambitionen att utveckla en teoretiskt generaliserbar teori avseende effekter som uppstår till följd av väljares förhållande till parlamentariska spärrar. Detta sker genom att med komparativ metod jämföra insiders och outsiders utifrån ett antal operationella indikatorer. LÄS MER

 3. 3. Varför var the New Deal fascism? : De amerikanska kommunisternas dragkamp om Roosevelts National Industrial Recovery Act

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Hugo von Essen; [2018]
  Nyckelord :New Deal; NRA; fascism; kommunister; Blue Eagle; kapitalism; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka de amerikanska kommunisternas samtida diskussion kring och kritik av Roosevelts National Industrial Recovery Act , samt att analysera deras interna dragkamp om hur denna skulle tolkas och förstås i relation till fascism. Detta genomförs genom att studera kommunistiska tidningar från stalinister och trotskister. LÄS MER

 4. 4. "This is not the time for business as usual" - En statsvetenskaplig studie av internt ledarskap i krislägen inom Europeiska Unionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristin Sabel; [2017]
  Nyckelord :Ledarskap; Ledarskapsstrategier; EU; Medlemsstater; Värderingar; Målsättningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Man känner sig en aning bekymrad” : En statsvetenskaplig studie av hur svensk media problematiserar övervakning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ellen Edlundh; [2013]
  Nyckelord :övervakning; media; problematiseringar; problemformuleringar; FRA-lagen; registrering av romer;

  Sammanfattning : This thesis examines how Swedish newspaper media problematize surveillance. This is done by analysing the media reports from two major surveillance events: the debate in 2008 about the legislation concerning the expansion of the rights of Försvarets Radioanstalt to monitor internet and telephone traffic crossing the Swedish borders, and the revealing of an ethnically based index including over 4000 individuals created by the Swedish police. LÄS MER