Sökning: "statsvetenskapliga instìtutionen Stockholms universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden statsvetenskapliga instìtutionen Stockholms universitet.

 1. 1. Affären först, demokratin sedan? : En explorativ intervjustudie av policyprofessionella konsulters inställning till makt, demokrati och legitimitet 2019

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Wallberg; [2020]
  Nyckelord :Policyprofessionell; konsult; lobbyism; makt; demokrati; legitimitet; representativitet; ansvarsutkrävande; informell påverkan; pluralism; Steven Lukes;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har Sverige gått från en stat med starka inslag av korporativism till ett styrelseskick med pluralistisk prägel. Utvecklingen har inneburit en arena för nya påverkansformer och med den en ny yrkeskategori. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av kvinnojoursrörelsen i Sveriges offentliga politik mellan åren 2008-2019 : En kritisk diskursanalys om relationen mellan stat, marknad och kvinnojoursrörelsen

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Weilander; [2020]
  Nyckelord :kvinnojoursrörelsen; civilsamhället; marknadisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Genderless violence and invisible whiteness : A study of how white supremacist extremism is represented in Western media

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Lindén Guinez; [2020]
  Nyckelord :White supremacy; extremism; terrorism; knowledge regime; whiteness; masculinity; violence; postcolonialism; Islamophobia; Western media;

  Sammanfattning : This paper examines what kind of knowledge is (re)produced in Western media coverage of the terrorist attack in Christchurch, New Zealand on 15 March 2019. A central point of departure is that the media plays a significant part in the construction of knowledge. LÄS MER

 4. 4. "Det är svårt att sälja in sig på en marknad med den billigaste varan." : En fallstudie av Ross Tensta gymansium och strukturernas påverkan på en skolas förutsättnignar.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tilde Jansson; [2020]
  Nyckelord :Skolsystem; struktur; aktör; Bourdieu; symboliskt kapital; skolmarknad;

  Sammanfattning : Min uppsats är en fallstudie av den före detta gymnasieskolan Ross Tensta gymnasium där jag med hjälp av insamlad empiri som omfattar såväl intervjuer, policydokument och mediematerial analyserat vilka strukturella faktorer som var med och påverkade skolans villkor. Syftet med uppsatsen har varit att analysera och diskutera vilka eventuella konsekvenser det marknadsstyrda skolsystemet tar sig uttryck i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Vänsterpartiets integrationspolitik : En idéanalytisk redogörelse av hur integration och invandring formuleras officiellt av Vänsterpartiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Kragnert Bartholf; [2020]
  Nyckelord :Invandring; integration; islam; Vänsterpartiet; jämställdhet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to describe in what ways integration is being described from The Swedish Left party. The methods to do so is by using a model for analyzing ideas expressed through legislation bills and by observing the parties’ official communication. LÄS MER