Sökning: "statsvetenskapliga teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 317 uppsatser innehållade orden statsvetenskapliga teorier.

 1. 1. NEW PUBLIC MANAGEMENT – EN HÖGERPOPULISTISK DRÖM? En kvantitativ studie om variationen i stöd för SD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Lindgren-Jansson; [2021-01-27]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; New Public Management; relative deprivation; welfare chauvinism; ojämlikhet; missnöjeskänslor;

  Sammanfattning : Framväxten av högerpopulistiska partier har gett upphov till ett stort forskningsfält med teorier som ämnar förklara varför människor röstar på dessa partier. När man tittar på tidigare forskning kring variationen i stödet för högerpopulistiska partier finns det en tydlig lucka att fylla då det ännu råder ovisshet kring hur variationen kan förklaras. LÄS MER

 2. 2. Självstyre i beskyddarens skugga: en komparativ fallstudie av Nagorno Karabachs relation till Armenien och Nordcyperns relation till Turkiet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Theodor Vareman; Saga Cornelius; [2021]
  Nyckelord :Nagorno Karabach; Nordcypern; icke-erkända stater; patron states; de facto-stater; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Icke-erkända stater utgör ett främmande element i det internationella systemet. Tidigare forskning har dock visat att icke-erkända stater ofta har en beskyddarstat (​patron state​), som stödjer staten militärt såväl som finansiellt. LÄS MER

 3. 3. “Once upon a time in Hollyrood” - Uråldrig separatism i den moderna demokratin.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Andreasson; Ebba Behre; [2021]
  Nyckelord :separatism; Skottland; Storbritannien; Scottish National Party; Scottish Conservatives Unionist Party; nationell identitet; ekonomisk separatism.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie är en idéanalys som studerar argumentationerna för och emot skotsk självständighet. Den idéanalytiska metoden har tillämpats på tre olika valmanifest från två av de mest tongivande skotska partierna när det gäller frågan om skotsk självständighet, Scottish National Party och Scottish Conservative & Unionist Party. LÄS MER

 4. 4. Gasen i botten: när Karlshamn körde över staten. Ett ryskt hamnsamarbete och hur det relaterar till städers globalisering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabel Claesson; Sara Björkman; [2021]
  Nyckelord :Nord Stream 2; Karlshamn; den globala staden; globala nätverk; statskapacitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna enfallsstudie undersöker vi händelseförloppet då Karlshamn gick emot svenska statens direktiv och upplät sin hamn för Nord Stream 2. För att förklara den lilla stadens agerande utifrån ett globalt perspektiv har vi använt oss av teorier om den globala staden. LÄS MER

 5. 5. Hindrar ekonomisk tillväxt miljöutveckling? En komparativ studie över miljöutveckling och ekonomiskt tillväxt Angola och Botswana

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Nilsson; Arvid Svensson; [2020]
  Nyckelord :miljöutveckling; ekonomisk tillväxt; Angola; Botswana; Environmental Performance Index; BNI per capita; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie kommer friktionen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt att undersökas genom en komparativ analys. Syftet är att undersöka huruvida korrelationen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt i Angola och Botswana är positiv eller negativ. LÄS MER