Sökning: "statues"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet statues.

 1. 1. A Mirror on the World : Roman Architecture in Tergeste in the First and Second Centuries AD and the Reproduction of Social Order and Identity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Sofia Montaguti; [2019]
  Nyckelord :Architecture; Tergeste; Roman; social identity; statues; inscriptions;

  Sammanfattning : This thesis will investigate how Roman monumental architecture in Tergeste dating to the first and second centuries AD reflected and reaffirmed the social order of the city, and how it was used in the creation and maintenance of identities. The material used will be two select structures, the basilica and theater, located in the eastern and north-eastern sections of Tergeste, respectively. LÄS MER

 2. 2. "As if they're daring you to desire them" : En studie av de antika skulpturernas roll i filmen "Call me by your name"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Svärd; [2018]
  Nyckelord :Art history; Call me by your name; classical sculpture; artworks in film; film studies; semiotics; in-betweenness; Luca Guadagnino.; konstvetenskap; call me by your name; luca guadagnino; semiotik; steven jacobs; filmvetenskap; paralleller; mellanrum; klassisk skulptur; antika skulpturer;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines the use of ancient bronze statues in the 2017 film Call me by your name by director Luca Guadagnino. Various scenes which feature ancient statues are examined individually using semiotic analysis. The scenes are examined individually, first described on a denotative level, then analyzed on a connotative level. LÄS MER

 3. 3. Implementering av miljökvalitetsnormer för vatten i samband med miljökonsekvensbeskrivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nicole Österberg; [2018]
  Nyckelord :EU Water Framework Directive; envrionmental quality standards; surface water; the Weser case; the Weser ruling; Environmental Impact Assessment; EIA; EU:s ramdirektiv för vatten; miljökvalitetsnormer; ytvatten; Weserdomen; C-461 13; miljökonsekvensbeskrivning; MKB;

  Sammanfattning : EU:s ramdirektiv för vatten kom år 2000 och har som uppgift att förbättra vattenkvaliteten inom unionen. Direktivet är rättsligt bindande för medlemsstaterna och har målet att samtliga vattenförekomster i EU ska nå minst god status. LÄS MER

 4. 4. En likvärdig lärarutbildning i idrott och hälsa? : en kvalitativ studie om befintliga rörelsekulturer och beslutsprocesser

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oskar Lindgren; Adrian Chong; [2018]
  Nyckelord :PETE; idrottslärarutbildning; ämnesinnehåll; likvärdig;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study has been to examine differences and similarities between five universities with physical education teacher programs. The focus has been on the syllabi regarding the subject didactics and the different movement cultures that are represented within the frame of these courses. LÄS MER

 5. 5. En framtid utan dåtid : En studie av forskning kring förstörelse av kulturarv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Bianca Eriksson Persson; [2018]
  Nyckelord :Arkeologi; kulturarv; förstörelse; Palmyra; Charlottesville; Abu Simbel; Samiska trummor; samiskt kulturarv; ISIS; Svenska kyrkan; Arkeologisk fallstudie;

  Sammanfattning : This essay analyzes destruction of cultural heritage, and its impact on future archaeological research. A qualitative case study on four different events of destruction on cultural heritage to evaluate whether it can be positive or negative. It explores if this phenomenon is new or old. LÄS MER