Sökning: "statusuppdateringar"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet statusuppdateringar.

 1. 1. När polisers emotioner blir offentliga. En intervjustudie av Polisens användning av Facebook, statusuppdateringar och emotionellt arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karolina Möller; [2018]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; dramaturgi; Polisen; sociala medier; kvalitativ forskningsansats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Numera kan vi läsa information om Polisen och svenska polisers egna texter på sociala medier. Poliser runt om i världen har erkänt potentialen med att använda sig av sociala medier för att sprida information och kommunicera med medborgare. LÄS MER

 2. 2. A Study of Low-Power Wide-Area Networks and an In-Depth Study of the LoRaWAN Standard

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :LAGUSSON PETTER; NORDLÖF JOHANNA; [2017]
  Nyckelord :LPWAN; IoT; LoRa; SigFox; NB-IoT; Internet of Things; LPWAN; IoT; LoRa; SigFox; NB-IoT; sakernas internet;

  Sammanfattning : Low Power Wide Area Networks (LPWAN) are able to combine long range communication with a low energy consumption sacrificing performance in terms of bit rate and message frequency. This thesis presents a general evaluation of the LPWAN characteristics and a description of the LPWAN protocols LoRaWAN, SigFox and NB-IoT. LÄS MER

 3. 3. Det sociala i sociala media : hur unga vuxna tolkar handlande på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :August Linefjell; Sara Hagström; [2017]
  Nyckelord :sociala medier; symbolisk interaktionism; handling;

  Sammanfattning : Undersökningar som gjorts av Internetstiftelsen i Sverige visar att svenska sociala medie-användare ökar varje år. Fler och fler besöker Facebook och skapar konton på Instagram och Snapchat. Samma undersökningar visar dock att majoriteten inte nyttjar sociala medier mer än att bara besöka sidan eller appen. LÄS MER

 4. 4. FACEBOOK OCH POLITIK En komparativ studie mellan två politikers konton på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erik Engström; [2016-02-11]
  Nyckelord :Social media; Facebook; popolitical communication;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå:Grundnivå nivåTermin/år:Ht/2015Handledare:Nicklas HåkanssonExaminator:Rapport nr:C943Syfte:Studiens syfte är att undersöka innehållet i publicerade inlägg på Facebook som har gjorts utav konton som tillhör svenska partiledare.Teori:Bygger främst på funktionell teori om politisk kampanjdiskurs, kommunikationsmodeller och personifikation. LÄS MER

 5. 5. Polisen – ”som en lejontass mjuk men vass” : Diskursanalys om polisen på Facebook

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Grimsby; Elin Melkersson; [2016]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Facebook; Foucault;

  Sammanfattning : Den svenska polisen har sedan 2011 etablerat sig på sociala medier och är den myndighet som ligger i framkant vad gäller användandet av de nya kommunikationskanalerna. Nästan 1,5 miljoner människor följer polisens dagliga statusuppdateringar på Facebook, som innehåller alltifrån vittnesefterlysningar till inslag i fikarummet. LÄS MER