Sökning: "stav- och morfologiska fel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden stav- och morfologiska fel.

  1. 1. Stavning, morfologi och redigeringar i sammanhängande skrift gjorda av personer med afasi - En jämförande studie

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Martin Elisson; [2021-02-12]
    Nyckelord :afasi; sammanhängande skrift; skrivprocesser; stav- och morfologiska fel; keystroke logging; aphasia; connected writing; writing processes; spelling and morphological errors; keystroke logging;

    Sammanfattning : In this study picture elicited written texts were examined and compared between a group of 16 persons with aphasia and 25 persons without neurological disease in terms of spelling errors, morphological errors, word substitutions and unknown target words, and also how the writing processes were distinguished between the groups in terms of edits. This analysis was done with the working method keystroke logging. LÄS MER