Sökning: "stavningsanpassning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet stavningsanpassning.

  1. 1. Bimbosar, datear, och loggos : Om svensk pluralböjning av engelska lånord.

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Linnea Persson; [2008]
    Nyckelord :engelska lånord; pluralböjning; bloggar; lånord; importord; stavningsanpassning; språkvård;

    Sammanfattning : Det engelska språket har sedan efterkrigstiden haft en allt större inverkan på svenskan, bl.a. genom att vara det främsta långivande/lånförmedlande språket. Med dessa nya lån följer ofta svårigheter att anpassa orden till svensk grammatik. LÄS MER