Sökning: "stefan berg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden stefan berg.

 1. 1. Hybridkrigföring och svenska strategiska inriktningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Berg; [2019]
  Nyckelord :Hybridkrigföring; Hybrid Warfare; strategy; counter; defence against; försvar; Sverige;

  Sammanfattning : Hybrid warfare is a phenomenon that have gained an ever increasingly amount of attention in the aftermath of the events in Ukraine 2014. A war broke out between on one hand Ukraine and the other hand an opponent who seems to be composed of so called “little green men”. LÄS MER

 2. 2. MatCoachen Utveckling av en motor för matplanering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Lisa Louise Snäll Fredrik Rost EmmaKindström OlofFahlen StefanBerg Marklund Fritzon; [2017-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vi måste prata om legitimitet : En studie om Weber, ethos och socialdemokrater

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Amanda Möller Berg; [2015]
  Nyckelord :ethos; retorik; Max Weber; legitimitet; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Ethos har inom retoriken alltid haft en stark aristotelisk prägel, ett arv sprunget ur hur talares karaktär framhölls i rättegångar i antikens Grekland. Eftersom retorikens uttryck och användningsområden har utvecklats enormt sedan dess, inte minst inom den politiska retoriken, finns en risk att vi idag begränsas av den uppfattning av ethos beståndsdelar som lever kvar efter Aristoteles. LÄS MER

 4. 4. Värdet av Enterprise Arkitektur i en verksamhet. En kvalitativ studie av hur man förklarar värdet av att använda Enterprise Arkitektur i en verksamhet i olika mognadssteg

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Stefan Simicic; Rickard Andersson; [2014-07-01]
  Nyckelord :Enterprise Arkitektur; mognadsgrad; verksamhetsnytta; alignment; strategiutveckling; förändringsledning; IT-investeringar;

  Sammanfattning : The purpose with this report is to highlight the value which Enterprise Architecture (EA) can bring,including the effects that can emerge, for a business. In the report we also study how Enterprise Architecturemay serve as basis for generating even more business value. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av elever med Aspergers syndrom - En skola för alla

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Stefan Berg; [2014-03-31]
  Nyckelord :Aspergers syndrom; Inkludering; Skola för alla;

  Sammanfattning : ProblemNär elever med Aspergers syndrom ska inkluderas i ordinarie klass ställs lärarna inför vissa svårigheter. Dessa elever behöver individuellt utformade anpassningar och ofta saknar läraren kunskapen för att kunna genomföra detta. Anpassningarna blir istället generella och inte utifrån elevens specifika behov. LÄS MER