Sökning: "stefan sundgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden stefan sundgren.

  1. 1. IAS 17 - Kapitaliseringen av leasing : En kartläggning av förändringen i nyckeltal och informationseffektivitet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Khaldon Hindi; Kristian Öberg; [2011]
    Nyckelord :IFRS; IAS 17; Leasing; Kapitalisering; finansiella nyckeltal; informationseffektivitet;

    Sammanfattning : Datum: 16/6 2011Författare: Khaldon Hindi & Kristian ÖbergNivå/utbildning: Examensarbete i Företagsekonomi/ CivilekonomprogrammetHandledare: Professor Stefan SundgrenTitel: IAS 17 - Kapitalisering av Operationell Leasing; En kartläggning av förändring av nyckeltal och informationseffektivitet.Abstrakt: Uppsatsen beskriver den påverkan förändringen av redovisningen av leasing(IAS17), förändringen påtvingar företag som innehar operationella leasingavtal att redovisa dessa på Balansräkningen. LÄS MER