Sökning: "stegintegrerad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet stegintegrerad.

  1. 1. Stegintegrering- billigt och bra? : Hur stegintegrering i Moderna språk på gymnasieskolan påverkar inlärningen och undervisningen ur ett lärar- och elevperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

    Författare :Melissa Monnet; [2014]
    Nyckelord :samarbete; stegintegrerad; elevperspektiv; språkinlärning; heterogena elevgrupper;

    Sammanfattning : This essay discusses the subjective observations and opinions on the Swedish concept of stegintegrering, a form of mixed grade education in the subject modern languages at upper secondary level. I interviewed two headmasters, four teachers and conducted an online survey with 39 pupils in order to find out what effects the concept of stegintegrering has on teaching and learning from a teacher and pupil perspective. LÄS MER