Sökning: "stegljudsisolering mellan olika bjälklagstyper"

Hittade 1 uppsats innehållade orden stegljudsisolering mellan olika bjälklagstyper.

  1. 1. Jämförelse av stegljudsisolering mellan tre olika bjälklagstyper

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

    Författare :Ida Wiktor Windblixt; Maria Karlsson; [2019]
    Nyckelord :Steel frame system of joists; Prestressed hollow core slab; CLT system of joists; Impact sound insulation; Stålregelsystem; HD f-bjälklag; KL-träbjälklag; Stegljudsisolering.;

    Sammanfattning : I en byggnad kan ljud och vibrationer från steg spridas och dessa ljud kan störa de människor som vistas i byggnaden. Stegljudsisoleringsförmågan hos ett bjälklag beror på hur det är konstruerat och hur hög styvhet och massa bjälklaget har. I detta arbete undersöks stegljudsisoleringen hos tre bjälklagstyper. LÄS MER