Sökning: "stegvis regression"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden stegvis regression.

 1. 1. Eco-efficiency in Swedish dairy farms : incorporating sustainability into the measure of eco-efficiency

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elin Martinsson; [2020]
  Nyckelord :dairy farms; eco-efficiency; environmental pressures; planetary boundaries;

  Sammanfattning : This thesis introduces a novel method to incorporate absolute values of GHG emissions into the measure of eco-efficiency. The aim is to assess eco-efficiency in Swedish dairy farms and adjusting the scores towards a threshold of absolute levels of GHG emissions using the proposed method. LÄS MER

 2. 2. Psykologiska faktorers effekt och samband med framgång i företag : Hur arbetsgivarens fokus på psykologiska faktorer i en organisation kan leda till framgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Sebrén; Lina Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :psychology; success; Psychological factors;

  Sammanfattning : Employees have begun to be seen as the most important resource for many companies and, according to researchers, the focus on human capital is expected to be even greater in the future. The purpose of the study was to investigate which organizational psychological factors that had the strongest effect and connection with success. LÄS MER

 3. 3. Logit, oddskvot och sannolikhet : En analys av multinomial logistisk regression

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :Mikael Klockare; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen inleds med att studera de moment som används för multinomial logistisk regression och hur resultaten mäts. Teorin tar sin avsats i den binomiala logistiska regression, för att stegvis ta sig vidare till den multinomiala logistiska regressionen. LÄS MER

 4. 4. Tidig prognostisering av konkurs för företag inom byggbranschen : En stegvis binär logistisk regressionsmodell av svenska företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Tatiana Dykina; [2019]
  Nyckelord :Small and medium-sized construction companies; financial distress; bankruptcy; binary logistic regression analysis; capital structure; profitability; liquidity; profit structure; macroeconomics; Små och medelstora byggföretag; finansiell oro; konkurs; binär logistisk regressionsanalys; kapitalstruktur; lönsamhet; likviditet; resultatstruktur; makroekonomi;

  Sammanfattning : En skillnad mellan studier om finansiell oro och konkurs är vilka metoder och modeller som används för att prognostisera konkurs. I Sverige är byggföretag hårt drabbade av konkurser. LÄS MER

 5. 5. Leda kvalitetsarbetet för en hållbar framtid : Kvalitetschefens roll, kompetens och utveckling isvenska företag och organisationer

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Marlene Wåhlstedt; Annelie Franzén Ähdel; [2019]
  Nyckelord :Quality Manager; Role; Competence; Development; Quality; Leadership; Kvalitetschef; Roll; Kompetens; Utveckling; Kvalitet; Ledarskap;

  Sammanfattning : För att   lyckas med kvalitetsarbetet är kvalitetschefens roll och kompetens av   betydelse. Samtidigt visar studier att kvalitetschefens roll är otydlig och   att relativt få har utbildning på universitetsnivå. LÄS MER