Sökning: "stel"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet stel.

 1. 1. En pilotstudie av Apple Watch 6 seriesTM funktioner och dess medicintekniska motsvarigheter : Apple Watch 6 seriesTM jämförd med motsvarande teknik inom den svenska sjukvården avseende mätningar av EKG, puls och syremättnad.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :André Defte; Johan Sjödin; [2022]
  Nyckelord :Wearable Sensors; Oxygen saturation; Apple Watch 6 Series; Pulse oximeter; EKG; Bärbara sensorer; Syremättnad; Apple Watch 6 Series; Pulsoximeter; EKG;

  Sammanfattning : Apple WatchTM huserar funktionaliteter inom medicinteknik. Detta är ett examensarbete inom medicinteknik som ställer frågan om hur pass bra mätningar den utför i förhållande till motsvarande medicinteknisk produkt. Smartklockan kan identifiera R-toppar i EKG mycketväl, och därigenom också förmaksflimmer. LÄS MER

 2. 2. Polarizability and Orientation Dynamics of Small Proteins

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Ebba Koerfer; [2022]
  Nyckelord :Protein orientation; single-particle imaging; polarizability; orientation dynamics; rigid rotor model;

  Sammanfattning : Proteins often carry an intrinsic electric dipole moment, which can interact with external electric fields and cause protein motion. Previous research has found that the orientation of small proteins in gas phase can be controlled in a static electric field. LÄS MER

 3. 3. Dr. Eleine Mad

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Madeleine Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :mjjgkjacb; longing; desire; pang; aj; worlds; shark; genital symbol; female sexuality; worlds content; the tale of M; Doctor M; mad; life; artifact; animals; figures; emotional states; red; existentialism; epicenter; dog; mythology; folk beer; whistle; closeness; aversions; seeker; collector; myntare; stagnation; hibernation; intuition; sausage soup; majdalakdemlsmikopa; Delop; Cow; Lice; snake; hare; sheep; ödel oktor; threat; antipathy; empathy; fear; performance; function; allow; belief; clitoral; heroes; monsters; pink; components; situation; dual nature; euphoria; bic-pens; reality; violence; desert; sea; AQB; brain; holistics; social codes; self; fairy tale space; blue; horse; hell; gotland; dizzying; flourish; anthropomorphic; jewels; death; plaster spiders; commit; survive; frog; whale; bear; purpose; communication; wild; fascination; animal; incomparable; monster; ugly; disturbed; perspective; marauder; green; symbolism; who; suffer; anger; reverence; gods; recast; transformation; yellow; pry; entrance; interest; alternative; insignificant; rigid; position of power; as; disease; real; added; disgusting; wake up; doubt; mourn; pray; images; horror; plants; rock; stop; mjjgkjacb; längtan; åtrå; pang; aj; världar; haj; världsallt; könssymbol; kvinnlig sexualitet; världarnas innehåll; sagan om M; Doktor M; mad; livet; artefakt; djur; figurer; känslomässiga tillstånd; röd; existentialism; epicentrum; hund; mytologi; folköl; vissla; närhet; aversioner; sökare; samlare; myntare; stagnation; dvala; intuition; korvsoppa; majdalakdemlsmikopa; Delop; Ko; Löss; orm; hare; får; Ödel Oktor; hot; antipati; empati; rädsla; föreställning; funktion; tillåta; tro; klitorala; hjältar; monster; rosa; världar; komponenter; situation; dubbla natur; eufori; bic-pennor; verkligheten; våld; öken; hav; A.Q.B; hjärna; holistisk; sociala koder; självet; sagorymd; blå; häst; helvete; Gotland; vimmelkantig; florera; antropomorf; juveler; döden; plåsterspindlar; vägvisare; begå; överleva; groda; val; björn; syfte; kommunicering; vild; fascination; djurisk; makalös; vidunder; ful; störd; perspektiv; marodör; grön; symbolism; vem; genomlida; ilska; vördnad; gudar; omstöpt; sammandrabbningar; transformation; gul; bända; ingång; intresserar; alternativ; oväsentlig; stel; maktposition; som; sjukdom; verkligt; tillsatt; äcklig; vakna; tvivla; sörja; be; urbilder; skräck; växter; rock; stopp;

  Sammanfattning : Dr. Eleine Mad är Madeleine Jacobsssons talesperson för dom vetenskapliga och paranormala upptäckter som uppstår i hennes världar. Hon beskriver innehåll, teknik och estetik utifrån ett kategoriseringssytem där konsten delas upp som olika typer av komponenter och därefter avkodas dessa allteftersom. LÄS MER

 4. 4. Inneliggande hundar och katter med kramper : övervakning och vård på intensivvårdsavdelningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erika Bergström; Neda Hadian; [2021]
  Nyckelord :anfall; epilepsi; fokal; generaliserad; kramper;

  Sammanfattning : Djursjukvården har blivit alltmer avancerad de senaste åren och hundar och katter med kramptillstånd är vanligt förekommande. Kramper är ett symtom på sjukdom, som exempelvis epilepsi eller intrakraniella patologier och kan ta sig olika uttryck. LÄS MER

 5. 5. Stretchable Barrier Coatings For Fiber-Based Materials : A laboratory study into the development of extensible/stretchable barrier coatings with nanoclay implementation, focusing on water vapour barrier properties.

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Kajin Muradparist; [2021]
  Nyckelord :Stretchable; Barrier; Coating; WVTR; WVP; Hydroforming; Töjbar; Barriär; Bestrykning; WVTR; WVP; Hydroforming;

  Sammanfattning : Executive summary Today, packaging has gained a significant role in the food industry as well as other industries. Paper substrates that have been coated in some ways are typically used to make packaging. The amount and type of pigment used in the formulation determine whether this coating is a pigment coating or a barrier coating. LÄS MER