Sökning: "stelhet"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet stelhet.

 1. 1. Högfrekvent fysisk aktivitet vid reumatiska sjukdomar : En kvantitativ interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :William Ljung; Fredrik Asplund; [2021]
  Nyckelord :Rheumatic diseases; exercise; physiotherapy; pain; physical activity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit och ankyloserande spondylit är reumatiska sjukdomar där smärta, stelhet och trötthet är vanliga symptom. Detta kan ge funktionsnedsättningar och påverka livskvalitén negativt hos de drabbade som ofta blir inaktiva, trots att forskning visar att fysisk aktivitet kan lindra funktionshinder orsakade av sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Ett förändrat liv : En litteraturstudie om hur livet påverkas av reumatoid artrit

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Persson; Hanna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Litteraturstudie; reumatoid artrit; påverkan på livet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit är en obotlig autoimmun sjukdom och kännetecknas av inflammationer i olika leder i kroppen. Prognosen för dessa personer är bättre idag än förr tack vare bra läkemedelsbehandling. Livet med sjukdomen präglas av smärta, trötthet och stelhet vilket påverkar vardagen och livskvaliteten. LÄS MER

 3. 3. Är gurkmeja likvärdigt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel vid behandling av knäledsartros? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Nasser; Sofie Järner; [2020-06-22]
  Nyckelord :Gurkmeja; NSAID; knäledsartros; smärta; stelhet; funktion.; Turmeric; NSAID; knee osteoarthritis; pain; stiffness; function;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Är gurkmeja lika effektivt som icke-steroida antiinflammatoriskamedel vid behandling av knäledsartros?Författare: Miranda Nasser och Sofie JärnerHandledare: Linnéa BärebringExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26__________________________________________________________________________Bakgrund: Osteoartrit (OA) är den vanligaste fysiska funktionsnedsättningen hos personer >65år och förekommer i nästan dubbelt så hög grad hos kvinnor än hos män. En av de vanligasteformerna av OA är knäledsartros, vilket är kopplat till riskfaktorer som övervikt, överbelastningoch ärftlighet. LÄS MER

 4. 4. UTVÄRDERING AV EFFEKT AV PARAFFINBAD VID HANDARTROS - En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Vehid Demic; Ksenia Semko; [2020-06-02]
  Nyckelord :Occupational therapy; osteoarthritis; hand; paraffin; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Paraffinbad har i många år använts inom arbetsterapi som en ytlig värmebehandlingsmetod för att behandla symtom av handartros. Handartros orsakar bland annat smärta, stelhet, minskning av handgreppsstyrka, rörelseomfång och handfunktion vilket kan leda till aktivitetsbegränsningen i vardagen. LÄS MER

 5. 5. Enkätstudie om hundar med korsbandsskada : en jämförelse mellan två kirurgiska metoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Tilde Bromée; [2020]
  Nyckelord :korsbandsskada; hund; TPLO; LFS; livskvalitet;

  Sammanfattning : Korsbandsskada är en av de vanligaste orsakerna till bakbenshälta hos hund. Flertalet kirurgiska behandlingsalternativ finns beskrivna men ingen konsensus finns i dagsläget vad gäller vilken metod som ger bäst resultat. LÄS MER