Sökning: "stem cell research"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden stem cell research.

 1. 1. Sex differences in neuronal differentiation of human stem cells

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Olga Doszyn; [2019]
  Nyckelord :stem cells; neural stem cells; embryonic stem cells; sex differences; neuronal differentiation;

  Sammanfattning : Sexual dimorphism has been long noted in human neurobiology, apparent most notably in sex-biased distribution of multiple neurological disorders or diseases, from autism spectrum disorder to Parkinson's disease. With the advances in molecular biology, genetics and epigenetics have come into focus as key players in sexually dimorphic neural development; and yet, many studies in the field of neuroscience overlook the importance of sex for the human brain. LÄS MER

 2. 2. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Barns upplevelser av att donera stamceller till ett syskon : - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Maria Wallin; Micaela Herslow; [2019]
  Nyckelord :Barn; donation; stamcellstransplantation; syskon; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Allogen stem cell transplantation is an established treatment for manylife-threatening diseases. The treatment provides many benefits and a sibling is theideal donor. Limited data on the experience of a sibling donor. Aim: To describe theexperiences of children who donated stem cells to their siblings. LÄS MER

 4. 4. Stamcellsbehandling för broskregeneration hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kristin Syrén; [2018]
  Nyckelord :stamcellsbehandling; häst; brosk; mesenkymala stamceller; regeneration;

  Sammanfattning : Ledsjukdomar som osteoartrit (OA) och degenerativa sjukdomar till följd av en lokal broskskada eller mjukvävnadsskada är svåra att behandla. Detta beror till stor del på att hos vuxna individer har brosk en dålig regenerativ kapacitet. Detta leder vanligen till nedsatt prestation hos sporthästar och innebär ofta tidig pensionering. LÄS MER

 5. 5. Har intraartikulär stamcellsbehandling en klinisk effekt, med avseende på hältan, hos hundar med osteoartrit?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebekka Eugenie Bakke; [2018]
  Nyckelord :osteoartrit; mesenkymala stamceller; stamcellsbehandling; intraartikulär injektion; hund; hälta;

  Sammanfattning : Stamcellsbehandling av hundar med osteoartrit är idag en högst aktuell cellterapimetod inom veterinärmedicinen. Osteoartrit, tidigare benämnd som artros, är en låggradig samt kronisk inflammatorisk ledsjukdom som drabbar över 20 % av den vuxna hundpopulationen. LÄS MER