Sökning: "stem cell"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden stem cell.

 1. 1. Patterning of the neural tube: A 3D computational modelling approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Ariane Ernst; [2019]
  Nyckelord :gene regulatory networks; neural tube patterning; patterning of the neural tube; dopaminergic neurons; parkinson s disease; computational modelling; stem cell; GRN; Biology and Life Sciences; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Neurodegenerative diseases such as Parkinson’s can be treated with stem-cell derived specialized neurons. In order to achieve precise directed neural differentiation in vitro we need to understand the gene regulatory mechanisms behind in vivo neural tube patterning. LÄS MER

 2. 2. Sex differences in neuronal differentiation of human stem cells

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Olga Doszyn; [2019]
  Nyckelord :stem cells; neural stem cells; embryonic stem cells; sex differences; neuronal differentiation;

  Sammanfattning : Sexual dimorphism has been long noted in human neurobiology, apparent most notably in sex-biased distribution of multiple neurological disorders or diseases, from autism spectrum disorder to Parkinson's disease. With the advances in molecular biology, genetics and epigenetics have come into focus as key players in sexually dimorphic neural development; and yet, many studies in the field of neuroscience overlook the importance of sex for the human brain. LÄS MER

 3. 3. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Simulations of Astrocyte Induction by Transient Overexpression

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Jonas Petersson; [2019]
  Nyckelord :astrocyte; overexpression; sox9; nfia; nfib; n-cor; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Astrocytes are one of the most common types of cells found in the central nervous system, and they play an important supportive role for neurons and other brain cells. In order to obtain astrocytes for medical or experimental purposes, some protocols enable the production of astrocytes from stem cells, but it is of interest to be able to produce astrocytes from fibroblasts, a cell type found in the skin. LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelser av att donera stamceller till ett syskon : - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Maria Wallin; Micaela Herslow; [2019]
  Nyckelord :Barn; donation; stamcellstransplantation; syskon; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Allogen stem cell transplantation is an established treatment for manylife-threatening diseases. The treatment provides many benefits and a sibling is theideal donor. Limited data on the experience of a sibling donor. Aim: To describe theexperiences of children who donated stem cells to their siblings. LÄS MER