Sökning: "stem cells"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden stem cells.

 1. 1. Towards Identifying Proteins in the Synovium Promoting Articular-cartilage Differentiation

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Martina Steineck; [2019]
  Nyckelord :Articular cartilage; Chondrocyte; Differentiation; Synovial fluid; PRG4;

  Sammanfattning : Skeletal development begins when mesenchymal stem cells migrate, condensate and differentiate into chondrocytes. The chondrocytes differentiate in one of two ways. Either the cells form the cartilaginous template for endochondral ossification or they form the articular cartilage which express proteoglycan 4. LÄS MER

 2. 2. Patterning of the neural tube: A 3D computational modelling approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Ariane Ernst; [2019]
  Nyckelord :gene regulatory networks; neural tube patterning; patterning of the neural tube; dopaminergic neurons; parkinson s disease; computational modelling; stem cell; GRN; Biology and Life Sciences; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Neurodegenerative diseases such as Parkinson’s can be treated with stem-cell derived specialized neurons. In order to achieve precise directed neural differentiation in vitro we need to understand the gene regulatory mechanisms behind in vivo neural tube patterning. LÄS MER

 3. 3. Sex differences in neuronal differentiation of human stem cells

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Olga Doszyn; [2019]
  Nyckelord :stem cells; neural stem cells; embryonic stem cells; sex differences; neuronal differentiation;

  Sammanfattning : Sexual dimorphism has been long noted in human neurobiology, apparent most notably in sex-biased distribution of multiple neurological disorders or diseases, from autism spectrum disorder to Parkinson's disease. With the advances in molecular biology, genetics and epigenetics have come into focus as key players in sexually dimorphic neural development; and yet, many studies in the field of neuroscience overlook the importance of sex for the human brain. LÄS MER

 4. 4. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 5. 5. Vilken effekt har olika typer av immunsuppressiv behandling vid de autoimmuna hudsjukdomarna alopecia areata och vitiligo? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Eleonor Johnsson; [2019]
  Nyckelord :alopecia areata; vitiligo; autoimmun hudsjukdom; immunsuppressiv läkemedelsbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människans försvar mot omvärlden och patogena mikrober består av ett väl utvecklat immunsystem innehållande det medfödda immunsystemet, innate, som inte förändras nämnbart över tid samt det adaptiva immunsystemet som skapar minnesceller efter immunrespons på peptidantigen. Det medfödda immunsystemets receptorer binder främmande strukturer och agerar snabbt genom att skapa inflammatorisk respons. LÄS MER