Sökning: "steneryd"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet steneryd.

 1. 1. Akut- och ambulanssjuksköterskors erfarenheteroch strategier i bemötandet av hotfulla situationer

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Blomqvist; Daniel Steneryd; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Comparison of cholesterol-lowering effect of β-glucan in cereals and bread

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Ellen Steneryd; [2016]
  Nyckelord :Oat; β-glucan; total cholesterol; LDL-cholesterol; RTE cereals; bread;

  Sammanfattning : High levels of total- and LDL-cholesterol in blood are risk factors related to cardio-vascular disease. One of several measures to prevent this is consumption of the viscous soluble fibre β-glucan that in high amount is found in oats. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans arbetsmiljö och dess inverkan på patientsäkerheten : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Daniel Steneryd; Malin Österlund; [2014]
  Nyckelord :Stress; utbrändhet; underbemanning; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : SammanfattningSjuksköterskan är den som tar ansvar för kvalitén i vården, att tänja på sjuksköterskans gränser kan leda till sämre resultat. Vid underbemanning och ökad stress kan patienter utsättas för större risker. LÄS MER

 4. 4. En studie av samspel inom säljcoaching

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Dahlström; Lars Steneryd; [2013]
  Nyckelord :Säljcoaching; Feedback; Förebild; Förtroende; Respekt; Försäljning; Säljare; Säljcoach; Samspel.;

  Sammanfattning : Titel: En analys av samspelet inom säljcoaching ur ett företagsekonomiskt perspektivNivå: C-uppsats i FöretagsekonomiFörfattare: Andreas Dahlström & Lars StenerydHandledare: Lars-Johan ÅgeDatum: 2013-06Syfte: Säljcoaching är idag ett välkänt begrepp och ett viktigt verktyg som finns tillgängligt för att förbättra försäljningsprestationer, maximera produktivitet och uppnå ökad lönsamhet för företag. Huvudsyftet med uppsatsen är att belysa samspelet mellan säljcoachen och personen som blir säljcoachad med avseende på de tre säljcoachingkonstruktionerna - feedback, coachen som en förebild och ömsesidigt förtroende och respekt mellan dessa parter. LÄS MER

 5. 5. How Nextopia Impacts Satisfaction & WOM Post-Purchase

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Staffan Steneryd; Andrea Goeres; [2013]
  Nyckelord :Product preannouncements PPAs ; Nextopia; Post-purchase behavior; Satisfaction; Word of mouth WOM ;

  Sammanfattning : A growing number of products are being released in succession, making future related marketing concepts more relevant than ever before. Theory on the topic shows that consumers are positively biased towards the future and evaluate "to-be-released" products in a more favorable light than currently (identical) products on the market. LÄS MER