Sökning: "stereotyp"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade ordet stereotyp.

 1. 1. “Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” : En textanalys om fem barnböcker av Astrid Lindgren utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Georgette Namei; Viktoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Stereotyp; normbrytande; genusperspektiv; barnböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs utifrån Nikolajevas motsatsschema i fem barnböcker av Astrid Lindgren, alltså Pippi Långstrump (1945), Barnen på Bråkmakargatan (1958), Madicken (1960), Bröderna Lejonhjärta (1973) och Ronja rövardotter (1981). Vårt syfte var även att undersöka hur framställningen av flickor/kvinnor respektive pojkar/män utifrån Nikolajevas motsatsschema skiljer sig i de olika böckerna, samt att undersöka hur könsmönstren förändrats över tid i de analyserade böckerna, utifrån Nikolajevas motsatsschema. LÄS MER

 2. 2. Förpackningsdesign ur genusperspektiv : En studie om könsneutral förpackningsdesign för deodoranter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Micaela Roos-Larson; Vicktoria Nordmark; [2021]
  Nyckelord :Packaging design; graphic design; gender; norm; gender coding; gender identity; stereotype; gender neutral; Förpackningsdesign; grafisk design; genus; norm; könsnorm; könsidentitet; stereotyp; könsneutral;

  Sammanfattning : Deodoranter är en produkt som har samma funktion för alla kön, men förpackningarna skiljer sig för att attrahera olika målgrupper. Tydligt könskodade förpackningar skulle kunna leda till att människor känner sig tvingade att välja en produkt som är anpassad för ett kön. LÄS MER

 3. 3. She´s a Lady : en semiotisk bildanalys av H&M:s reklamkampanj ur ett genusperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sofia Wester; Matilda Landin; [2021]
  Nyckelord :genus; stereotyp; H M; reklam; semiotisk bildanalys; kvinnlighet; femininitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har länge reproducerats stereotyper av manligt respektive kvinnligt i media och inte minst i reklam. Den här studien undersöker hur kvinnlighet visuellt representeras i H&M:s reklamkampanj She´s a Lady. LÄS MER

 4. 4. Bitterfittor och incels : En kvalitativ studie om hur konflikten mellan feminister och antifeminister uttrycks i diskussionsforum på Flashback

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Molly Lindman; Ella Östman Skala; [2021]
  Nyckelord :Feminism; antifeminism; konflikt; motstånd; social rörelse; distansering; stereotyp; Flashback;

  Sammanfattning : Title: “Bitter bitches and incels” - A qualitative study about how the conflict between feminists and antifeminists is expressed in discussion forums at Flashback Authors: Ella Östman Skala and Molly Lindman  The purpose of this study is to examine the conflict between feminists and antifeminists and how it is expressed on the internet through interaction at the discussion forum Flashback. We also aim to shed particular light to the antifeminist approach to the feminist movement in order to contribute to a greater understanding of the nature of the conflict as well as to gain an idea of the reasoning behind the resistance. LÄS MER

 5. 5. Med stereotypen som vapen : En semiotisk analys av Försvarsmaktens rekryteringskampanjer 2018-2021

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Michelle Benkus; Stina Rix; [2021]
  Nyckelord :genus; stereotyp; semiotik; reklam; representation; maskulint; feminint;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att göra en kvalitativ semiotisk analys av Försvarsmaktens rekryteringsfilmer mellan 2018-2021. Detta för att studera hur unga kvinnor representeras i Försvarsmaktens rekryteringsfilmer ur ett genusperspektiv, huruvida och i så fall på vilka sätt genusstereotypa kvinnliga representationer synliggörs och om motstridiga föreställningar kopplat till genus framkommer. LÄS MER