Sökning: "stereotype representation"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden stereotype representation.

 1. 1. Representationer i den sörmländska utställningen ”Historien i Sörmland” : En undersökning av kvinnor och mäns representation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :gender; exhibitions; representation; genus; genussystem; utställning; representation;

  Sammanfattning : Museums have a task to present history in a way that's meaningful for the visitors. Museums also have a responsibility to represent everyone in the society, not exclude groups and at the same time make other groups more highlighted. LÄS MER

 2. 2. The suppressed goddess of Beowulf : A feminist reading of Grendel’s mother as a representation of Norse goddess Gefion in a changing world order

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Lisa Persson Örtman; [2019]
  Nyckelord :Literary criticism; Beowulf; Grendel’s mother; Gefion; Earth goddess; monsters; abjection; feminism; the definition of a woman.;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate in feminist terms whether or not the character Grendel’s mother symbolizes early matrilineal tribes in the form of the Norse goddess Gefion, also claimed to be the Earth goddess. The claim has been brought forward in an article by Frank Battaglia on the grounds that the chthonic deity is mentioned on several occasions in Beowulf. LÄS MER

 3. 3. Sexually Objectified Male Portrayals in Fashion Advertisements : Swedish Male Adults Perspectives and Attitudes towards the male portrayals and its Effects on Brand Image

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kyoko Yamashita; Emma Stenson; [2019]
  Nyckelord :Gender Stereotype; Sexual objectification; Advertising; Consumer attitudes; Male portrayals; Brand image; Attitude-towards-the-Ad model;

  Sammanfattning : Background: For decades, gender representation in advertising has occupied the attention of researchers, where especially advertising that depicts women sexually has been well examined. However, relatively few research works have investigated the sexualization and objectification of men in advertising, although it is starting to change. LÄS MER

 4. 4. Är SJ på rätt spår? : En kvalitativ studie om SJs normkritiska reklamkampanj och hur den tas emot av två generationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Brännström; Amanda Larsson Westin; [2019]
  Nyckelord :SJ; campaign; norm breaking; stereotype; interview;

  Sammanfattning : For companies and organizations there's an ongoing battle to maintain reputation, by actively taking a stance in the public debate companies and organizations maintain their position on the market. SJ, Statens Järnvägar, is a Swedish train operating company owned by the Swedish state. LÄS MER

 5. 5. Mångfald, jag ser dig inte! Med hälsningar till Friskispressens redaktion -En kvalitativ semiotisk analys av Friskispressens ambitioner att representera mångfald på sina omslagsbilder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Wirsén; [2019]
  Nyckelord :Semiotics; diversity; gender; body ideal; myths; ethnicity; cover; fitness magazine;

  Sammanfattning : This study aims to examine how front cover models are visually depicted in the Friskispressen’ magazine, after the fact that members have pointed a normative non-diversity stereotype permeates the magazine’s images. From a diversity and gender perspective, the representations linked to women and men are studied. LÄS MER