Sökning: "stereotype"

Visar resultat 1 - 5 av 483 uppsatser innehållade ordet stereotype.

 1. 1. Taiwanese Immigrants’ Perception of the Ethnic Hierarchy in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Yi-Chieh Chen; [2024-01-26]
  Nyckelord :Ethnic Hierarchy; Taiwanese Immigrants; Sweden; stereotype; social distance;

  Sammanfattning : Ethnic hierarchy tends to exist in a multi-ethnic society. Sweden has a long history of receiving immigrants (Bentsen, 2021; Törngren, 2020). LÄS MER

 2. 2. Vem passar bäst för jobbet? : - en kvantitativ studie om hur offentlig och privat erfarenhet påverkar synen på jobblämplighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Michael Bager; Sara Eggelind Craig; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka om det fanns någon skillnad i hur privat och offentligt anställda uppfattades i fråga om värme och kompetens samt om detta påverkade bedömningen av jobblämplighet. De tre hypoteser som prövades i studien var att kandidater som har varit offentligt anställda bedömdes högre på värme än privat anställda, kandidater som har varit privat anställda bedömdes högre på kompetens än offentligt anställda samt att det fanns en skillnad i bedömningen av hur lämplig en kandidat värderades för ett specifikt jobb beroende på om personen hade varit offentligt eller privat anställd. LÄS MER

 3. 3. Fighting Stereotypes and Empowering Roma Youth through Participatory Film : A Case Study Based on a Participatory Film Project Conducted in the Roma Community in Glasgow, Scotland

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Katarzyna Dlugosz; [2024]
  Nyckelord :communication for development; participatory video; video for social change; Roma; young people; self-representation; stereotype; community; transformation; empowerment;

  Sammanfattning : The Roma community has long been subjected to negative stereotypes and misrepresentations in the public sphere, leading to discrimination and prejudice. Roma youth in Glasgow, Scotland, supported by the Roma-led organisation Romano Lav, have taken an active role in challenging these negative portrayals through a participatory film project. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap & Femininitet - En kvalitativ studie av tre kvinnor i chefspositioners syn på femininitet i relation till ledarstereotyper och det egna yrkesutövandet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elvira Lloyd; [2024]
  Nyckelord :Femininity; Leader stereotypes; Gender; Gender norms; Social Constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study’s purpose was to examine how 3 female managers subjectively thought about and related to femininity in relation to their leadership role. The emphasis was put on how the respondent viewed perceptions about leadership as a socially constructed concept, upon gender norms and a traditionally masculine leadership stereotype, and if, and how, they themselves consider this to have affected the way they act and relate to femininity in their working environment. LÄS MER

 5. 5. Att gå emot könsstereotyper i sitt yrkesval : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sandra Allarveus; Hanna Pettersson; [2024]
  Nyckelord :Gender stereotype; Career choice; Engineer. Social worker; Könsstereotyp; Yrkesval; Ingenjör; Socionom;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en kvalitativ studie som undersöker vilka faktorer som är hindrande respektive drivande hos personer som väljer ett yrke som går mot könsstereotypen. I studien intervjuas 2 män som valt att utbilda sig till socionomer och 4 kvinnor som valt att utbilda sig till ingenjörer. LÄS MER