Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Stereotypundersökning om barnfria, - ett socialpsykologiskt experiment.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Freja Wessman; Lina Fahlborg; [2019]
  Nyckelord :Stereotyper; Barnfrihet; Kön; AC-IN; agentisk; kommunal; Social Rollteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : To be childfree, i.e., to voluntarily not have children, deviates from the social norm. The aim of this study was to investigate the stereotype content for childfree in Sweden, and how their gender, and factors of the participants, affects the stereotype. LÄS MER

 2. 2. Finding Direction. En etnologisk studie av One Direction-fans förhandlingar av identitet, genus och sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Linn Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fandom studies; fan fiction; slash fiction; One Direction; fangirl; girlhood studies; gender; sexuality; identity; pop music; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The One Direction fandom has been a source for a lot of discussion in different media, where fans, also known as Directioners, have been viewed as crazy, fanatic and also said to send deaththreats. This (n)ethnographic study investigates how these media narratives shape fans in the formings of their identities, and also how it effects them when participating in the fandom. LÄS MER

 3. 3. WALKING CRAZY? : En beteende- och rörelsestudie om stereotypa labila skurkar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Klara Carlsson; [2019]
  Nyckelord :stereotyp; mental ohälsa; animation; rörelsestudie; skurk;

  Sammanfattning : Arbetet fokuserar på stereotyper om labila skurkar och deras rörelsemönster. Studien tittar på animationens historia från Disneys tid och framåt samt skurkens narrativa syfte, för att undersöka hur stereotypen används och varför.  Studien utforskade huruvida en animerad figur uppfattades som skurk baserat på sitt rörelsemönster. LÄS MER

 4. 4. Titta bort! : En undersökning om blickens betydelse hos kvinnliga karaktärer i spel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Therése Bruzell; [2019]
  Nyckelord :Genus; stereotyper; blick; spel;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöktes betydelsen av en kvinnlig karaktärs blick när det kommer till hur en betraktare använder sexualiserade och objektifierande stereotyper för att identifiera henne. En föregående studie av Fox och Bailenson (2009) användes som den primära referensen till arbetsområdet och hur artefakterna till undersökningen skulle designas. LÄS MER

 5. 5. När X blir Y : En genusanalys om hur könsroller i Stephenie Meyers roman Life and Death: Twilight Reimagined gestaltas genom genderswap.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ann-Kristin Droguett Gonzalez; [2019]
  Nyckelord :Genderswap; Life and Death: Twilight Reimagined; Twilight; Stephenie Meyer; gender.; Genderswap; Life and Death: Twilight Reimagined; Twilight; Stephenie Meyer; genus; könsroller.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att analysera genderswap tekniken i Stephenie Meyers bok Life and Death: Twilight Reimagined ur ett genusperspektiv. Uppsatsen förhåller sig till Lena Gemzöes bok Feminism där genusproblematiker diskuteras. LÄS MER