Sökning: "stereotyper disney"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden stereotyper disney.

 1. 1. Det kvinnliga odjuret och den manliga skönheten : En semiotisk kvalitativ innehållsanalys om manliga och kvinnliga stereotyper i Disneys två versioner av Skönheten och Odjuret

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gabriella Löfgren; Moa Tegnér; [2018]
  Nyckelord :Skönheten och Odjuret; Disney; genusperspektiv; semiotik; stereotyp; könsstereotyper; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Människor lever i ett komplext samhälle där individers levnadssätt och stereotypa roller återspeglas i filmer (Mikos, 2014; Wood, 1994). Studien analyserar kritiskt två versioner av The Walt Disney Companys film Skönheten och Odjuret ur ett semiotiskt och genusteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Frost (2013) & de banbrytande Disneyprinsessorna : En narrativ analys om genus och identifikation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Rebecca Säll; [2018]
  Nyckelord :Disney;

  Sammanfattning : Sammanfattning The Walt Disney Company (1923) släppte år 2013 filmen Frost (Frozen) som blev den mest inkomstbringande animerade långfilmen Disney någonsin producerat (Time, 2014). Den animerade långfilmen har en stor ung publik i en påverkningsbar ålder och av den anledningen är det väsentligt att studera Frost (2013). LÄS MER

 3. 3. De formade ögonbrynens ilska : Queer coding inom Disneys porträttering av manliga skurkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Alma Hjertén; Betsy Alva Soplin; [2018]
  Nyckelord :Queer; heteronormativity; stereotypes; gender roles; hermeneutics; narratology; semiotics; villains; Disney; qualitative; Queer; heteronormativitet; stereotyper; könsroller; genus; narratologi; semiotik; skurkar; Disney; kvalitativ;

  Sammanfattning : This study aims to examinehow and what Disney communicate to their target audience, by analyzing the four animated feature films Peter Pan (1953), The Lion King (1994), Pocahontas (1995), and Princess and the Frog (2009). The animated movies have been analyzed through a qualitative method to get a better understanding of how Disney portray their male antagonists through queer coding. LÄS MER

 4. 4. Jungfru i nöd? : En kvalitativ studie om hur Disney prinsessor gestaltas på film

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Susanne Gilberg; Sonja Mesrouj; [2017]
  Nyckelord :Könsroller; stereotyper; genus; Disney; skönhet; prinsessor;

  Sammanfattning : Disney har tidigare kritiserats för att de använder typiska könsroller, som exempelvis passiva kvinnor och modiga män. Därför har vi valt att studera hur sex Disney prinsessor gestaltats från 1930-talet till 2010-talet. Vårt syfte var att undersöka om kvinnan hade stereotypa roller och hur gestaltningen sett ut genom åren. LÄS MER

 5. 5. Kom tillbaka med hennes hjärta! : En studie om hur våld skildras i Disneyfilmer ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Frida Göstasson; [2017]
  Nyckelord :Disney; violence; gender; children s films; stereotypes; content analysis; Disney; våld; genus; barnfilm; stereotyper; innehållsanalys;

  Sammanfattning : This study examines the depiction of violence in Disney films by investigating the relation between violence and the characters from the 1930’s until today with focus on a gender perspective. The films are Snow White and the Seven Dwarfs, Sleeping Beauty, Beauty and the Beast, Pocahontas, Tangled and Frozen. LÄS MER