Sökning: "stereotypical norms"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden stereotypical norms.

 1. 1. Madicken ur ett genusperspektiv -En analys av könsroller och relationer i Astrid Lindgrens Madicken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Welander; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; gender; stereotypical norms; character´s relationship; Swedish;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze Astrid Lindgren's work Madicken (1960) from a gender perspective. The analysis is based on analyzing how the characters are presented and what role the characters' relationship plays. The presentation is based on the characters' appearance, personality and in relation to each other. LÄS MER

 2. 2. Normbrytande identitet : Sexuella- och könsminoriteters upplevelse av mötet med vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gabriella Hansson; Linda Kron; [2019]
  Nyckelord :experience of care; healthcare encounter; health professionals; patient; sexual and gender minorities; patient; sexuella- och könsminoriteter; vårdmöte; vårdpersonal; vårdupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella- och könsminoriteter faller utanför hetero- och tvåkönsnormen som finns i samhället och utsätts för diskriminering på olika sätt överallt i världen. Personer inom gruppen sexuella- och könsminoriteter har rapporterat negativa erfarenheter av vårdmötet, till exempel i form av homofoba och transfoba attityder, vilket kan medföra att hbtq-personer undviker att söka vård. LÄS MER

 3. 3. Men det är ju bara tjejer som kan vara lucia : Förskolans värld i bilderböcker utifrån ett hgenusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Erika Ljungberg; Elin Jensen; [2019]
  Nyckelord :Bilderböcker; genus; könsroller; stereotyp; förskola;

  Sammanfattning : Abstract The starting point for this study is to analyze and explore representations of gender in picture books depicting preschool. The Swedish preschool works after the curriculum, where work with gender is included, and with values that should reflect the practice. This work should be mediated by those who are active in the preschool. LÄS MER

 4. 4. Challenging negative stereotypes about Islam/Muslims, one hug at a time. A case study of the “Hug a Muslim” campaign and YouTube as a rhetorical public sphere.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Santino Zhakata; [2018]
  Nyckelord :Islamophobia; YouTube; Muslim; public sphere; Challenging Stereotypes;

  Sammanfattning : Democracy posits that broadly based participation in deliberative processes will lead to laws and policies that are more inclusive and more just than the measures enacted by monarchs or powerful elites (Hauser 1999:5). Jurgen Habermas (1964) propounded the theoretical concept of the public sphere as a “domain of social life where public opinion is expressed by means of rational public discourse and debate” (Papacharissi, 2013:113). LÄS MER

 5. 5. Interaktionen mellan användare och spelkaraktär : Användarens val, identifiering, reproducering och stereotypa normer i Tekken 7

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Elsa Kassman; Linn Sjölund; [2018]
  Nyckelord :Tekken; console game; feminine; masculine; avatar; character; feminism; gender; identification; user; Tekken; konsolspel; feminint; maskulint; avatar; karaktär; feminism; genus; identifiering; användare;

  Sammanfattning : In this essay, we have unpacked four different levels (the role of women as: a) a part of game history, b) design process, c) characters of the game and d) users) to get a better understanding of the users choice of characters in the popular fighting game Tekken 7.   We have examined the role of women as part of the game’s history and design-process to gain a deeper understanding into the background of the game’s designing process. LÄS MER