Sökning: "stereotypier"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet stereotypier.

 1. 1. Kan hästens välfärd förbättras genom studier av frilevande hästars beteenden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Victoria Vesterholm; [2018]
  Nyckelord :Häst; naturligt; beteende; behov; domesticering; hästhållning; välfärd;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie jämförs den domesticerade hästens beteenden med de beteenden som finns dokumenterade hos frilevande hästar. Syftet är att undersöka om välfärden kan förbättras hos de domesticerade hästarna genom att förstå behovens ursprung. LÄS MER

 2. 2. Boxvila, inskränkning på hästens naturliga behov

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Gilberg; [2018]
  Nyckelord :Boxvila; stereotypier; isolering; naturligt beteende;

  Sammanfattning : En häst som skadar sig, till exempel med en fraktur, måste stå på boxvila för att förhindra att okontrollerad rörelse leder till att skadan går upp eller förvärras. Ibland leder detta även till isolering. Boxvila och isolering inskränker på hästens naturliga behov av rörelse, social kontakt och födosök. LÄS MER

 3. 3. Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sophia Panofsky; [2018]
  Nyckelord :asiatisk svartbjörn; Ursus thibetanus; gallfarm;

  Sammanfattning : Björngalla används inom traditionell kinesisk medicin till att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd från halsont till frakturer, syfilis och cancer. Tjuvjagade vilda björnar var källan till den björngalla som användes i traditionell kinesisk medicin innan 1980. LÄS MER

 4. 4. Stereotypier hos våra vanligaste sällskaps- och produktionsdjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lisa Sohlberg; [2018]
  Nyckelord :stereotypi; krubbitning; vävning; tungrullning; rörtuggning; svansjagning; slickdermatit; överdrivet slickande; ullsugning;

  Sammanfattning : En stereotypi definieras som ett repetitivt beteende utan tydligt mål eller funktion. Stereotypier ses inte hos vilda djur utan utvecklas endast hos djur i fångenskap, till följd av miljön de hålls i. LÄS MER

 5. 5. Hästhållning : en jämförelse av olika system

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Denise Marklund; [2017]
  Nyckelord :inhysning; grupphållning; stall; beteende;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra olika hästhållningssystem och dra en slutsats om vilket system som gynnar hästens välfärd mest. Aspekter som stude-rades var bland annat beteende, rörelseaktivitet och skador. I Norden hålls 8% av hästarna ensamma dygnet runt, 47% i grupp dygnet runt och 45% i grupp en del av dygnet. LÄS MER