Sökning: "stereotypies"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet stereotypies.

 1. 1. Zoo animal training – implications for the human-animal relationship, control and motivation : case study training red panda (Ailurus fulgens) for husbandry procedures

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sarah Aspenström; [2018]
  Nyckelord :Animal Training; Positive Reinforcement; Zoo Animal; Zoo Animal Training; Clicker Training; Human Animal Relationship; Intrinsic Motivation; Husbandry Training; Transportation Training; Red Panda; Nordens Ark; Ailurus fulgens; Positive Emotions; Motivation; Control; Weighing Animals;

  Sammanfattning : Zoo animals are trained for a lot of different reasons including facilitating husbandry procedures, physical exercise and mental stimulation. Training has also been shown to reduce stereotypies in captive wild animals. LÄS MER

 2. 2. Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sophia Panofsky; [2018]
  Nyckelord :asiatisk svartbjörn; Ursus thibetanus; gallfarm;

  Sammanfattning : Björngalla används inom traditionell kinesisk medicin till att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd från halsont till frakturer, syfilis och cancer. Tjuvjagade vilda björnar var källan till den björngalla som användes i traditionell kinesisk medicin innan 1980. LÄS MER

 3. 3. Utfodringstider och foderberikningar : påverkan på Linderödssvins (Sus scrofa domestica) beteende och välfärd i djurparksförhållande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Louise Svensson; [2018]
  Nyckelord :gris; Sus scrofa domestica; djurvälfärd; förväntningsbeteende; utfodring;

  Sammanfattning : Pigs are omnivores and in the wild they spend most of their time foraging. When pigs are held for production or in zoos they often get fed in a feeding trough. That means that they cannot express any foraging behaviour which may lead to the development of stereotypies and a bad welfare. LÄS MER

 4. 4. Stereotypier hos våra vanligaste sällskaps- och produktionsdjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lisa Sohlberg; [2018]
  Nyckelord :stereotypi; krubbitning; vävning; tungrullning; rörtuggning; svansjagning; slickdermatit; överdrivet slickande; ullsugning;

  Sammanfattning : En stereotypi definieras som ett repetitivt beteende utan tydligt mål eller funktion. Stereotypier ses inte hos vilda djur utan utvecklas endast hos djur i fångenskap, till följd av miljön de hålls i. LÄS MER

 5. 5. The elephant in the room - use of enclosure and activity budget of a group of African savanna elephants (Loxodonta africana) in a Swedish zoo

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Grüneberger; [2018]
  Nyckelord :African elephant; behaviour; activity budget; use of enclosure; novel environment; animal management; Loxodonta africana; zoological institution; Scandinavia;

  Sammanfattning : African elephants ( Loxodonta africana ) are social animals that are adapted to life in arid environments. Zoos in northern climates have to keep elephants confined indoors for several months a year due to the risk of cooling down body core temperature and slipping on frozen ground. LÄS MER