Sökning: "stereotypies"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet stereotypies.

 1. 1. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Isabelle Lögdahl; [2020]
  Nyckelord :behaviour; stereotypies; weaving; housing; equine; management;

  Sammanfattning : The horse has been in human service for about 6,000 years and has been a great asset in warfare and agriculture. Today, the horse is mainly used for leisure and equestrian sports. Horse holders keep horses housed in stables or in various forms of group housing. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av önskvärda beteenden och stereotypier i relation till utevistelse hos giraffer (Giraffa camelopardalis) på Borås djurpark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sarah Zedén; [2020]
  Nyckelord :giraff i fångenskap; stereotypa beteenden; naturliga beteenden; utevistelse;

  Sammanfattning : In the wild, giraffes spend most of their day foraging and thus are most commonly found on the savannah where there is plenty of greenery. They continuously move to meet their daily nutritional need and can move over up to 437 km2 . Their diet is rich in fibre and consists mostly of leaves, twigs and bark. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Vendela Orosco Lindström; [2019]
  Nyckelord :stereotypies; crib-biting; equine; genetic; heritability; box-walking; behavior;

  Sammanfattning : The horse is an herbivore herding animal, living in small family groups and spend most of the day searching for food. Modern horse-keeping can limit the possibilities for the horse to perform its natural behaviors, that can lead to a stereotypic behavior. LÄS MER

 4. 4. Social environment influences impulsivity in red junglefowl (Gallus gallus) chicks

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Chicken; cognitive abilities; Gallus gallus; impulsive action; impulsivity; intelligence; persistence; routine formation;

  Sammanfattning : Cognition (i.e. how individuals perceive, process and react to environmental cues) is fundamental to all animals’ life. Despite this, what explains variation in cognitive abilities is still mainly unclear. LÄS MER

 5. 5. Ett eget rum : En kvalitativ studie om nattvandrande invandrade kvinnor i förorten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Madeleine Söder; Intisar Morabet; [2019]
  Nyckelord :Immigrant women; organization; night walk; suburb; civil society; social capital; Invandrade kvinnor; organisering; nattvandring; förort; civilsamhälle; socialt kapital.;

  Sammanfattning : Runt om i Sverige finns invandrade kvinnor som har organiserat sig genom att ingå i nätverk för att dags- och nattvandra i sitt bostadsområde. I samhället existerar stereotypa föreställningar att “invandrarkvinnor” är lågutbildade hemmafruar med många barn. LÄS MER