Sökning: "stereotypisering svensk media"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden stereotypisering svensk media.

 1. 1. Terrorist eller ensam galning? : En analys av Aftonbladets och Svenska Dagbladets nyhetsrapportering om Anders Behring Breivik och Rakhmat Akilov

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Wilhelm Sandelin Anton; [2020]
  Nyckelord :Digital text analysis; data mining; frame analysis; news media; Anders Behring Breivik; Rakhmat Akilov; terrorism; framing; orientalism; ethnicity.; Digital textanalys; datautvinning; framinganalys; nyhetsmedier; Anders Behring Breivik; Rakhmat Akilov; terrorism; gestaltningsteori; orientalism; etnicitet.;

  Sammanfattning : This study aims to survey and compare Swedish newspaper coverage relating to convicted terrorists Anders Behring Breivik and Rakhmat Akilov. The pivotal question of the study is whether this coverage differs depending on factors such as each perpetrator’s ethnicity and political beliefs. LÄS MER

 2. 2. Nyanser av islam i läroböcker - Religionsdidaktiska utmaningar och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Richard Gren; [2019]
  Nyckelord :Islam; Läroböcker; Media; Muslimer; Nyansering; Orientalism; Religionskunskap;

  Sammanfattning : Islam är en religion som under en längre tid varit föremål för negativ stereotypisering ivästerländsk diskurs, som i denna uppsats används som en generalisering av länder som präglats av liknande kulturella och religiösa värderingar och därför går att jämföra med en svensk kontext. Genom religionsundervisningen ska dock olika perspektiv och tolkningar av religioner undersökas av elever vilket innebär att denna stereotypt negativa bild av islam behöver nyanseras. LÄS MER

 3. 3. Att konstruera en främling : en kvalitativ innehållsanalys av hur utsatta EU-medborgare framställs i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mattias Svan; [2018]
  Nyckelord :Utsatta EU-medborgare; Främlingen; Antiziganism; Socialt problem; EU; Romer; Tiggeri; Mänskliga rättigheter; Georg Simmel; Zygmunt Bauman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten om tiggeri i Sverige har under de senaste åren trappats upp och fått stort utrymme i svensk media. Den här uppsatsen har undersökt hur utsatta EU-medborgare framställs i den mediala debatten genom att analysera 24 ledarsidsartiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen samt Aftonbladet. LÄS MER

 4. 4. Kärlek kommer! : En undersökning av etnicitetsrepresentation i en svensk reklamföljetong

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erik Frykholm Nilsson; Karl Gadd; [2017]
  Nyckelord :Reklam; stereotyp; etnicitet; följetong; ”vi och dem”; semiotik; representation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om karaktärerna i Comviqs populära reklamföljetong om kioskägaren Karim utsatts för någon form av reduktion och/eller stereotypisering baserad på etnicitet. Med en teoretisk ansats från verk av erkända forskare som studerat stereotyper, representation, svensk film och media bland annat, har det empiriska materialet, reklamföljetongen, analyserats enligt den semiotiska traditionen. LÄS MER

 5. 5. Bilden av svenska fotbollshuliganer i Aftonbladet och Expressen : En systematisk textanalys för att belysa papperspressens representationer av svenska fotbollshuliganer.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Madeleine Vedin; [2016]
  Nyckelord :Supporterkultur; Huliganism; media; kategorisering; stereotypisering; våld; representation.;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kandidatuppsats i socialpsykologi som är skriven vid Umeå universitet 2016. Syftet för denna systematiska textanalys har varit att skapa en nyanserad bild av Aftonbladet och Expressens representationer av huliganer och huliganism. LÄS MER