Sökning: "steriliseringspolitik"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet steriliseringspolitik.

 1. 1. Feministisk rättsteori och disciplinerande mekanismer: en genealogisk analys av lagstiftningars disciplinerande verkan samt vikten av feministisk rättsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Gabriella Johansson; [2016]
  Nyckelord :feministisk rättsteori; steriliseringspolitik; steriliseringslagstiftningar; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar belysa relevansen av feministisk kritik mot rättsväsendet. Med utgångspunkt i tidigare forskning och exempletsteriliseringspolitik och steriliseringslagstiftningar vill jag visa hur lagstiftningar reflekterar och återskapar normer tillhörande det samhällssystem inom vilken kontext de är stadgade i. LÄS MER

 2. 2. Bytt, bytt kommer aldrig mer igen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Hedin; [2016]
  Nyckelord :steriliseringspolitik; könskorrigering; biopolitik; heterosexuell matris; diskursanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 1972 Sweden became the first country to allow citizens to change their legal gender. However, candidates were required to be sterilized. The matter of required sterilization pinpoints the ambivalent relationship between the state and the individual. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller inte att vara (en mamma)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linda Lindgren; [2015-03-24]
  Nyckelord :sterilisering; reproduktionspolitik; feminism; biologisk determinism; könsmaktsordning; folkhemmet; samhällsvärderingar;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats inom Offentlig Förvaltningsprogrammet med inriktning påområdet policy analys på Göteborgs Universitet. Uppsatsens fokus ligger påreproduktionsrättigheter och könsnormer. LÄS MER

 4. 4. Avvikelser

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristoffer Zetterström; [2013]
  Nyckelord :fosterdiagnostik; makt; abort; genetik; diskurs; Läkartidningen;

  Sammanfattning : Den här studien har sin utgångspunkt i en debatt om fosterdiagnostik och abort som fördes i Läkartidningen under slutet av 1970-talet. Likväl handlar den om en tid av historiska förändringar, om abort- och steriliseringspolitik i 1900-talets Sverige, och om en argumentation som aldrig förändras. LÄS MER