Sökning: "sterilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet sterilitet.

 1. 1. Development of an absorption model for gas discharge lamp simulation

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Oscar Vigstrand; [2021]
  Nyckelord :Discharge lamp; Plasma; UV radiation;

  Sammanfattning : Ultraviolet (UV) light has been used for disinfection purposes for over 100 years. Irradiation by UV light is a method to disinfect surfaces in order to prevent microbiological growth. At Tetra Pak this is of great importance as they are manufacturer of filling machines. LÄS MER

 2. 2. Replacing waste streams in the healthcare industry by applied technology : Developing technology for a circular economy

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Marcus Skoog; Adam Backman; [2020]
  Nyckelord :Waste streams; Circular economy; Innovation; Recycling; Remanufacturing; Healthcare; Avfallsströmmar; cirkulär ekonomi; innovation; återvinning; hälsovård;

  Sammanfattning : Background Waste has been around since humans started to create products. Today, it is a growing problem in the world; humans keep producing waste at a faster pace than we can handle. The world is becoming more conscious of our actions, and new solutions to manage and utilize the waste are desired. LÄS MER

 3. 3. Återanvändning av endotrakealtuber inom svensk smådjurssjukvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erica Andersson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :endotrakealtub; återanvändning; reprocessering; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Endotrakealtuber används frekvent inom djursjukvården för att upprätthålla fria luftvägar hos patienten. Detta kan krävas under anestesi då patienten kan få problem att ventilera sig själv på grund av andningsstillestånd orsakat av exempelvis anestetika. LÄS MER

 4. 4. Life cycle assessment of disposable and reusable laryngeal mask airway in Skånevård Sund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gang Liang; [2019]
  Nyckelord :Keywords: life cycle assessment; laryngeal mask airway; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Single use medical devices have been the widespread practice for clinical work for many years. However, the negative environmental impacts of using disposable products have also attracted attention worldwide. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskestudenters erfarenheter av följsamhet till hygienrutiner vid insättning av kvarliggande kateter via urinröret : -En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ola Robertsson; Fredrik Persson; [2019]
  Nyckelord :hygienrutiner; intervjustudie; KAD; kvarliggande kateter via urinröret; sjuksköterskestudent; säker vård; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Sjuksköterskestudenters erfarenheter av följsamhet till hygienrutiner vid insättning av kvarliggande kateter via urinröret Fredrik Persson Ola Robertsson Sammanfattning  Bakgrund: Infektioner relaterade till behandling med urinkateter är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till vårdskada och bedöms därför vara ett stort problem, såväl internationellt som i Sverige. Insättning av kvarliggande kateter via urinröret är en omvårdnadshandling och därför är det sjuksköterskan som ansvarar för insättningen. LÄS MER