Sökning: "steve jobs ledarskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden steve jobs ledarskap.

 1. 1. The thin line between toxic leadership and transformational leadership: Stories of Steve Jobs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bengtsson; Sofia Jörnlid; Malin Lindskog; [2016]
  Nyckelord :Steve Jobs; Toxic Leadership; Transformational Leadership; Charismatic Leadership and Heroic leadership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The thin line between toxic leadership and transformational leadership: stories of Steve Jobs Seminar date: 1 June 2016 Course: FEKH49, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points (UPC) or ECTS‐cr) Authors: Amanda Bengtsson, Malin Lindskog and Sofia Jörnlid Advisor/s: Sverre Spoelstra Key words: Steve Jobs, Toxic Leadership, Charismatic Leadership, Transformational Leadership and heroic leadership Purpose: The purpose of this thesis is to study the thin line between toxic and transformational leadership. To explore this, the case and the narratives of Steve Jobs have been chosen to study. LÄS MER

 2. 2. Myten om det karismatiska ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rogulla Joachim; [2013]
  Nyckelord :Charisma; leadership; trait; Max Weber; Steve Jobs; Karisma; ledarskap; personliga egenskaper; Max Weber; Steve Jobs;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen tar en närmare blick på karismatiskt ledarskap vilket ofta sägs vara en personlig egenskap som vissa föds med. Det sägs att personer som Gandhi, Barack Obama och Olof Palme har haft denna egenskap. LÄS MER

 3. 3. Apple Inc. : En marknadsdriven organisation med Steve Jobs i fokus.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Zachariah Abulkheir; Liyah Chen; [2013]
  Nyckelord :Apple Inc ..; Steve Jobs; kunder; kundfokus; personal; organisation; ledarskap; marknadsfokus; marknadsorientering; global marknad;

  Sammanfattning : Kundens behov och värderingar förändras ständigt, vilket har medfört att fokus på bådemarknadsföring och management behövs för att kunna överleva konkurrensen påmarknaden. Marknadsföringskonceptet har dock varit en paradox när det gällermanagement. LÄS MER