Sökning: "stewardship theory"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden stewardship theory.

 1. 1. “The Numbers Game” : En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Navid Ahmadi; Sherdor Baratov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: “The Numbers Game” - En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag   Bakgrund: Företagsledningens tendens till att ägna sig åt resultatmanipulering är ett välkänt problem som har diskuterats i litteraturen. En revisionskommitté är en av kontrollmekanismerna som inrättas för att bl. LÄS MER

 2. 2. Lön och lönsamhet : En kvantitativ studie om den verkställande direktörens ersättning och bolagets prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Brohlin; Simon Edestav; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En verkställande direktör är direkt ansvarig över den löpande verksamheten i ett företag. Genom strategiska beslut kan VD:n påverka bolagets prestationer, denna typ av beslut har synnerligen stor inverkan på bolag verksamma inom högteknologiska branscher. LÄS MER

 3. 3. Sustainability and senior executive compensation : A study of the relationship between sustainability and senior executive compensation in the Nordics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Westling; Michael Mazhari; [2019]
  Nyckelord :ESG; sustainability; senior executive compensation;

  Sammanfattning : The focus on sustainability has become more noticeable during recent years. This is especially evident in the Nordics, were Sweden, Norway, Denmark and Finland tops the sustainability rankings. Moreover, several studies have been conducted surrounding the topic of the sustainability measuring ESG-scores and their relation to financial performance. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Claeson; Mikaela Mört; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Write-offs; IFRS; Earnings management; Business cycle; Agency theory; Stewardship theory; Goodwill; nedskrivning; IFRS; Earnings Management; konjunktur; agentteori; stewardshipteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund Sedan IFRS infördes 2005 skall goodwill inte lägre skivas av utan istället testas för nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen har sedan dess kritiserats av flertalet forskare och ansetts vara ett ämne för earnings management (EM). LÄS MER

 5. 5. "Accounting Hocus-Pocus" : En studie över de oberoende styrelseledamöternas påverkan på resultatmanipulering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :David Krieg; Fredrik Björklund; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; independent directors; Swedish coporate governance code; discretionary accruals; real activities manipulation; Resultatmanipulering; Oberoende styrelseledamöter; Svensk bolagsstyrningskod; godtyckliga periodiseringar; kassaflödesmanipulation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet Titel: Accounting Hocus-Pocus - En studie över de oberoende styrelseledamöternas påverkan på resultatmanipulering. Bakgrund: De principbaserade regelverk som börsnoterade företag tvingas följa, skapar utrymme för ledningen att manipulera redovisningen. LÄS MER