Sökning: "stigma "

Visar resultat 1 - 5 av 1569 uppsatser innehållade ordet stigma .

 1. 1. Jag är ingen del av samhället, jag är bara ett problem för samhället: en kvalitativ intervjustudie med patienter inom LARO.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hagsgård; [2021-08-30]
  Nyckelord :Normalitet; LARO; stigma; utanförskap; substitutionsbehandling; skademinimering; medikalisering; beroende; missbruk;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur vissa patienter inom substitutionsbehandling beskriver att de upplever och hanterar normalitet samt hur de beskriver att de förhåller sig till de implicita och explicita krav som ställs på dem inom behandlingen och hur dessa påverkar dem.För att samla in data har sex stycken kvalitativa intervjuer gjorts med patienter inom LARO. LÄS MER

 2. 2. Child and adolescent mental health intervention: The perspectives of social workers and religious healers in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Queensley Joy Idanwekhai; [2021-08-13]
  Nyckelord :Child; Adolescent; Social worker. Religious healer; mental health; Ghana;

  Sammanfattning : The involvement of social workers and religious healers in the treatment and management of child and adolescent mental health disorder (CAMHD) is not a new phenomenon in most African contexts such as Ghana. CAMHD is a global burden, and it is projected to be more in Low and medium-income countries (LMICs) than in High income countries (HICs) in the near future due to the lack of attention and support accorded mental health care in LIMCs. LÄS MER

 3. 3. FROM STATUS TO STIGMA: THE DISCURSIVE JOURNEY OF LEISURE TRAVEL DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Nordh; Olof Hedin; Christian Sahlgren; [2021-07-02]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Leisure Travel; COVID-19 Pandemic; Stigma; Polarization;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Falling through the net: An exploratory qualitative study of food poverty and food insecurity in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stephanie Rost; [2021-06-28]
  Nyckelord :Food poverty; Food insecurity; Poverty; Welfare State; Sweden;

  Sammanfattning : When thinking of food poverty, Sweden may not be the first country that comes to the forefront of your mind. Indeed it appears as a somewhat neglected field of study in a country that while maintaining a presentation as a social democratic welfare state, is experiencing a growth in the number of those not able to feed themselves. LÄS MER

 5. 5. ”Jaha, fanns det ett syskon också?” En kvalitativ studie om personers erfarenheter och upplevelser av att växa upp med ett syskon med psykisk ohälsa. SQ4562,

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Eleonor Åsbogård; Hilda Larsson; [2021-05-26]
  Nyckelord :sibling; sibling perspective; mental illness; stigma; resilience; coping strategies; role theory;

  Sammanfattning : This study aims to examine people's experiences of growing up with a sibling with mental illness. The aim is also to examine what kind of strategies the well siblings have used to deal with eventual challenges.This qualitative study was based on six individual, semi structured interviews. LÄS MER