Sökning: "stigma utanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden stigma utanförskap.

 1. 1. Framställningar av föräldraskap och samhällsstöd : En netnografisk studie om att vara förälder till ett barn med neuropsykologisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linda Lifbom; [2022]
  Nyckelord :NPF; stigma; parents; community support; parental situation; NPF; stigmatisering; föräldrar; samhällsstöd; föräldrasituation;

  Sammanfattning : I samhället finns olika instanser som ska bistå individer med hjälp och stöd när behov uppstår. Föräldrar är de som har det yttersta ansvaret för att stötta och hjälpa sina barn, men personer som har en neuropsykologisk funktionsnedsättning (NPF) är ofta i större behov av stöd och hjälp i sin vardag. LÄS MER

 2. 2. Barn och ungdomars upplevelse av att leva med typ- 1 diabetes : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Liljegren; Baysal Aysel; [2022]
  Nyckelord :Typ 1-diabetes; barn; ungdomar; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever ca 8000 barn med typ- 1 diabetes och varje år får ca 900 barn diagnosen. Sjukdomen innefattar daglig behandling och övervakning av blodsockret. Blodsockerkoncentrationen i blodet kan leda till både kortsiktiga livshotande konsekvenser och långsiktiga skador på kroppens organ. LÄS MER

 3. 3. Gangsterrapens påverkan på unga män : En kvalitativ studie om varför unga män lyssnar på gangsterrap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jennifer Ibharere; Marios Theodorou; [2022]
  Nyckelord :Gangster rap; crime; exclusion; view of women; Gangsterrap; kriminalitet; utanförskap; kvinnosyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan svensk gangsterrap och kriminalitet hos unga män i svenska socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är även att studera om hur kvinnosynen ser ut bland de unga männen och hur den speglas genom musiken. LÄS MER

 4. 4. Nyckelaspekter som kan påverka en förändring vid opioidberoende : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Paula Stumpf; [2022]
  Nyckelord :empowerment; opioid dependency; processes of change; social work; stigma; Sweden; empowerment; förändringsprocesser; makt; opioidberoende; stigma; socialt arbete; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte. Opioidberoende medför flera risker för individen varav utanförskap, sämre upplevd livssituation och dödsfall är exempel på några av dessa risker. LÄS MER

 5. 5. Att leva med hepatit C

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Perdis Atosa Ali; Sejla Salihbegovic; [2022]
  Nyckelord :erfarenheter; hepatit c; kvalitativ design; stigma; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: HCV smittar genom användning av kontaminerade medicinska verktyg, genom okontrollerade blodprodukter och även sexuellt. En akut HCV-infektion kräver ingen behandling, men däremot bör den kroniska infektionen behandlas med direktverkande antivirala medel. LÄS MER