Sökning: "stigma"

Visar resultat 1 - 5 av 1931 uppsatser innehållade ordet stigma.

 1. 1. Att motverka segregation - Ett sociologiskt perspektiv av Göteborgs Stads strategier för att bemöta segregation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecca Lindberg; [2023-05-29]
  Nyckelord :Segregation; Vulnerable areas; Social class; Racialization; Self-otherification; Stigma; Discrimination; National directives; Local directives;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how the city of Gothenburg defines segregation and the presented solutions for counteracting the problem. The sub-purpose aims to understand how the strategies are influenced by national directives. LÄS MER

 2. 2. BODY NORMATIVITY AND THE HYPER(IN)VISIBILITY OF ABJECT BODIES Living with Oppression in the Body Liberation Movement

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kristin Binder; [2023-04-06]
  Nyckelord :Hyper in visibility; body normativity; oppression; intersectionality; transgender; disability; fatness; body liberation movement; resistance;

  Sammanfattning : In feminist studies that attempt to theorize embodiment, fat bodies have largely been ignored and excluded from research even though scientific knowledge on weight-based stigma and discrimination shows the importance of studying fatphobia as a system of oppression. Hence, this thesis provides an analysis on the lived experience of fat bodies in relation to body normativity and visibility politics. LÄS MER

 3. 3. Massmedias roll i stigmatiseringen av personer med psykossjukdom och schizofreni – en analys av Stigmawatch material

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Holmbom; Maria Siverbo; [2023-03-30]
  Nyckelord :Stigma; schizofreni; psykos; massmedia;

  Sammanfattning : Bakgrund: En orsak till att personer med schizofreni och psykossjukdom inte söker vård i tid kan bero på stigmatisering, 40% av de personer som lever med schizofreni upplever en hög grad av stigma. Media bidrar till stigmatiseringen då det är en stor källa till information för en stor grupp människor. LÄS MER

 4. 4. “The redhead dilemma” - en studie om rödhårigas stigmatisering i dagens samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Cecilia Fransila; [2023-03-20]
  Nyckelord :Redhead; stereotypes; norms; Goffman; stigma;

  Sammanfattning : This essay takes its interest about redheaded people and wants to understand how it is to live in our society today as a redhead. With norms and stereotypes about redheads that goes back into history this essay tries to find out how they affect redheads and their feelings about their hair colour. LÄS MER

 5. 5. ATT SES SOM AWIKANDE ELLER ATT VÅRDAS SOM PERSON-HBTQl-personers upplevelser av vårdmöten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Misha Eklund; [2023-03-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBTQI-personer har sämre hälsa och rapporterar fler negativa upplevelser av hälso- och sjukvård än övriga befolkningen. Heteronormativitet och queer-fobi är fortfarande vanliga inom vården, och sjuksköterskors kunskaper om HBTQI-frågor är ofta bristfälliga. LÄS MER