Sökning: "stigmatisering alkohol"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden stigmatisering alkohol.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med substansberoende : En litteraturöversik

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Dikvall; Sofie Esping; [2020]
  Nyckelord :Nurse experience; Substance addiction; Nurse-patient relation; Stigma; Sjuksköterskans upplevelse; Substansberoende; Vårdrelation; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansberoende i form av narkotika och alkohol är ett växande samhällsproblem. Det förekommer en stigmatisering av personer med substansberoende i samhället och det kan finnas en risk att dessa individer upplever ett sämre bemötande inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder vid vård av patienter med alkohol-och drogmissbruk : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Chiman Said; Noor Bruijns; [2020]
  Nyckelord :Attityder; alkohol- och drogmissbruk; sjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkohol- och drogmissbruk är ett stort globalt folkhälsoproblem. Att leva med missbruk kan leda till fysiskt och psykiskt lidande vilket i sin tur kan resultera i ett behov av att söka vård. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans attityder till patienter med alkoholmissbruk : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erik Sahlén; Fredrika Sörensen; [2020]
  Nyckelord :Nurse; Alcohol; Alcoholism; Stigmatization; Nurse-patient relations; Sjuksköterska; Alkohol; Alkoholism; Stigmatisering; Sjuksköterska-patienrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter med alkoholmissbruk återfinns idag i alla vårdsammanhang. Inom akutsjukvården är 30 procent av inläggningar relaterade till alkohol. Trots att alkoholism idag ses som en folksjukdom finns det en stigmatiserande syn på personer med alkoholmissbruk. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors uppbrottsprocesser ur ett missbruk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Maria Erlandsson; Moa Löfström; [2020]
  Nyckelord :Missbruk; uppbrottsprocess; kvinnor; stämplingsteori; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka kvinnors uppbrottsprocesser ur ett beroende och missbruk. Våra frågeställningar: Vad är viktigt för kvinnor som vill lämna sitt alkohol-, drog- eller blandmissbruk och vad behöver de för att lyckas med det? Samt, varför väljer kvinnor att påbörja en uppbrottsprocess? Metod: Vi valde att göra en litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av hur vårdpersonal bemöter patienter med beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Carl Danielsson; Kira Frid; [2019]
  Nyckelord :Alcohol abuse; Experience; Health care; Meeting; Substance abuse; Alkoholmissbruk; Bemötande; Narkotikamissbruk; Sjukvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är alkohol- och narkotikaproblematik vanligt förekommande. Alkohol- och narkotikaproblematik leder till negativa förändringar i vardagen. Utifrån ett samhällsperspektiv råder det stigmatisering av alkohol- och narkotikaproblematik vilket leder till att personer undviker att söka vård. LÄS MER