Sökning: "stigmatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 1320 uppsatser innehållade ordet stigmatisering.

 1. 1. "Jag blev rädd och visste inte vad jag skulle göra" - En systematisk litteraturöversikt om tonåringars upplevelser av sin graviditet i västvärlden

  Magister-uppsats,

  Författare :Lovisa Bjärnhall; Matilda Wahlqvist; [2022-01-27]
  Nyckelord :graviditet; litteraturöversikt; tonåringar; tonårsgraviditet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tonårstiden är en intensiv period full av förändring och utveckling. Det finns flera risker med att bli gravid som tonåring för både mor och barn, och det beskrivs som ett globalt folkhälsoproblem. LÄS MER

 2. 2. SOCIAL DISTANSERING: ETT HINDER TILL ÄLDRES VÄLBEFINNANDE UNDER CORONA PANDEMIRESTRIKTIONER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kylie Tanttu; Dorothy Mbabazi; [2022-01-19]
  Nyckelord :elderly; covid19; social distancing; wellbeing; nursing care; literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hög ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av allvarlig sjukdom och död i Covid-19. Social distansering blev den primära åtgärden för att minska smittspridningen av COVID-19, men hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig kunskap om hur den påverkar äldre personers välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Attityder mot personer med obesitas - Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder samt faktorer som påverkar attityderna.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotta Henriksdotter; Kristina Erickson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Fetma; Obesitas; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter; Attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Problem med att gå ner i vikt har många olika orsaker som inte alltid är påverkbara. Trots det har många personer med fetma någon gång upplevt att de blivit diskriminerade av vården på grund av sin vikt. Effekterna av stigmatisering är många och skadliga för hälsan. LÄS MER

 4. 4. Stärkt kognitiv tillgänglighet på folkbiblioteken : En studie av tillgänglighetsarbetet på sex folkbibliotek som finansierats med hjälp av Stärkta bibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anna Grelle; Agnes Aspenström; [2022]
  Nyckelord :Accessibility for people with disabilities; Public libraries; Cognitive impairments; Disabilities; Stigmatization; Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning; folkbibliotek; personer med kognitiv funktionsnedsättning; funktionshinder; stigmatisering;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this master’s thesis is to examine which factors affect how Swedish public libraries, financed by a grant from the Swedish Arts Council, work to improve their accessibility for people with cognitive disabilities. Method. We have used qualitative methods for our study. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av vården efter suicidförsök : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Bunnfors; Mikaela Vennberg; [2022]
  Nyckelord :Patient perspective; Suicide; Suicide prevention; Treatment; Bemötande; Patientperspektiv; Suicid; Suicidprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund Suicid är ett globalt folkhälsoproblem och trots att mycket arbete har lagts ner på att förebygga suicid tycks statistiken inte minska. Tidigare suicidförsök är en av de största riskfaktorerna för suicid och majoriteten av de som genomgått suicid har tidigare haft kontakt med vården bara månader innan. LÄS MER