Sökning: "stigmatiseringsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet stigmatiseringsprocessen.

 1. 1. "Fet och olycklig VS Smal och lycklig" : En kvalitativ innehållsanalys av hur tv-programmet Biggest Loser Sverige 2018 framställer överviktiga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Johansson; Elin Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Reality-tv; Biggest Loser; Sweden; weight-stigma; MCDA; overweight; Reality-tv; Biggest Loser; Sverige; viktstigmatisering; MCDA; övervikt;

  Sammanfattning : Den här studien använder sig av en Multimodal Kritisk Diskursanalys (MCDA) för att undersöka hur reality-showen Biggest Loser Sverige 2018 framställer överviktiga. Syftet med studien är att analysera hur seriens finalister framställs när dem är överviktiga respektive när dem är normalviktiga, samt undersöka ifall viktstigmatiserade attityder kommer till uttryck i programmet. LÄS MER

 2. 2. Bostadsmiljöns påverkan på unga kvinnors identitetsutveckling : En studie om sex unga kvinnor och deras upplevelser av identitet och stigmatisering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Tara Abbasi; [2018]
  Nyckelord :Stigma; identity; neighborhood; Tensta and young women; Stigmatisering; identitet; bostadsområde; Tensta och unga kvinnor;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative and empirical study was to study a group of young women and how they shaped their identites through their experiences and selfrealisation in the suburb Tensta. The main focus of the study was to find what significance and impact the environment had and how much it effetct the individuals’ self image and place in society. LÄS MER

 3. 3. Stigmatiserad av skolan : En narrativ analys av elva självbiografiska berättelser författade av personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Författare :Nora Kirstine Grimstrup; [2017]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionshinder; skolgång; stigmatisering; avvikandets sociologi; självbiografier; narrativ analys.;

  Sammanfattning : Den här studien tar sin utgångspunkt ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och har till syfte att undersöka om och i så fall hur personer med neuropsykiatriska funktionshinder upplevt att skolan har förstärkt känslan av utanförskap och stigma. Detta görs med en narrativ metod där elva svenska självbiografiska berättelser författade av personer med ett neuropsykiatriska funktionshinder tematiserats utifrån fyra teman; mobbingens funktion för att vidmakthålla skolnormen, skolprestationer som resultat avskolstrukturer, utanförskap, och strategier för anpassning. LÄS MER

 4. 4. Stigmatiserad av skolan : En narrativ analys av elva självbiografiska berättelser författade av personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Författare :Nora Kirstine Grimstrup; [2017]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionshinder; skolgång; stigmatisering; avvikandets sociologi; självbiografier; narrativ analys.;

  Sammanfattning : Den här studien tar sin utgångspunkt ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och har till syfte att undersöka om och i så fall hur personer med neuropsykiatriska funktionshinder upplevt att skolan har förstärkt känslan av utanförskap och stigma. Detta görs med en narrativ metod där elva svenska självbiografiska berättelser författade av personer med ett neuropsykiatriska funktionshinder tematiserats utifrån fyra teman; mobbingens funktion för att vidmakthålla skolnormen, skolprestationer som resultat av skolstrukturer, utanförskap, och strategier för anpassning. LÄS MER

 5. 5. Estland möter Karlstad : En jämförande studie av ”stigmatiseringen” av estländare i Karlstad kontra Norrköping

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Marcus de Vreeze; [2016]
  Nyckelord :Estland; Karlstad; Värmland; Flyktingar; 1940-talet; Historia;

  Sammanfattning : This comparative study has focused on the stigmatized process of people from Estonia which may have occurred in Karlstad between the years 1946-1949. The study has got support from Björn Horgby studies, in the city Norrköping, and how the union group “Textilettan” demanded people of Estonia to be excluded from Sweden, however they should have been expelled from the union first. LÄS MER