Sökning: "stil"

Visar resultat 1 - 5 av 604 uppsatser innehållade ordet stil.

 1. 1. Verklighet eller ren illusion? : Sanningen bakom mysteriet med Operaspöket i Gaston Lerouxs Le Fantôme de l'Opéra

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Gaston Leroux; Le Fantôme de l Opéra; genre; faction; Gaston Leroux; Le Fantôme de l Opéra; genre; faktion;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att fastställa huruvida Gaston Lerouxs gotiska roman Le Fantôme de l’Opéra även skulle kunna klassas som en del av faktionsgenren och, i så fall, vilken typ av faktion den skulle vara. För att möta syftet bygger studien på ett antal faktionsteorier från olika författare och litteraturvetare. LÄS MER

 2. 2. Bilderboken i historien : En komparativ bildanalys av temat vänskap i böckerna om Solägget, Alfons Åberg och Moa och Milo

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sigrid Sköldblom; [2020]
  Nyckelord :bilderböcker; bildanalys; historia; illustrationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen innehåller en komparativ semiotisk bildanalys där tre bilderböcker från olika tidsperioder undersöks. Arbetet utgick från början med intresset för bilderboken i historien och tack vare det slumpmässiga mötet mellan Moa och Milo av Josephine Ljungberg, Julia Persson och Reuben Vas, Aja baja, Alfons Åberg av Gunilla Bergström och Solägget av Elsa Beskow kunde denna uppsats ta sin form. LÄS MER

 3. 3. Språklig stilnivå i skriftlig kommunikation mellan lärare och elev : Hur lärare växlar stilnivå i ett kommunikativt flöde med elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anders Winald; [2020]
  Nyckelord :Språklig stil; stilnivå; kommunikation; digitala verktyg; återkoppling; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Skolans och teknikens utveckling har gjort att en stor del av lärares och elevers kommunikation med varandra sker i en digital miljö. Lärare delar ut uppgiftsinstruktioner, elevlösningarna lämnas digitalt och även återkopplingen sker på den digitala lärplattformen. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitet i livsstilsmagasin: en studie på hur konsumenten konstrueras i artiklar om skönhet i King och Elle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Ted Jansson Wallace; [2020]
  Nyckelord :genus; livsstilsmagasin; skönhetsvård; maskulinitet; maskulinitetsstudier; diskursanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka om och hur maskulina identiteter skapas i texter om skönhetsvård i samtida manliga livsstilsmagasin genom att jämföra hur den tänka läsaren/konsumenten skapas i svenska King och Elle, två modemagasin som riktar sig mot män respektive kvinnor. Den undersöker även om tidningen King använder strategier för att distansera sig från den feminint präglade diskursen om skönhetsvård, något som setts i tidigare studier. LÄS MER

 5. 5. Bo och Bruka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Mathilda Kinde; [2020]
  Nyckelord :Gustavsberg; ekoby; Värmdö; Radhus; bostad; Thunolle; odling; permakultur; jordbruk; hållbarhet; kollektiv; gemenskap; bruksort; brukskultur; ekologisk;

  Sammanfattning : Ett bostadsområde i Gustavsberg med utgångspunkt ur tre aspekter; historia, hållbarhet och gemenskap, som svarar mot frågeställningen: Hur kan livsmedelsproduktion vara den styrande delen i bostadsplanering och hur kan det bidra till tillhörighet och gemenskap?Projektet har stark anknytning till Gustavsbergs historia och arkitektur, vilket speglas i bostadsområdet utformning stil och skala. Målet har varit att skapa ett bostadsområde som ger möjlighet för självförsörjning samt egeninflytande från de boende. LÄS MER