Sökning: "stilfigurer"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet stilfigurer.

 1. 1. Tänka och lära om litteratur : En studie av litteratursamtal i gymnasieskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Magnus Larsson; [2022]
  Nyckelord :Teaching; literature; literature discussion; sociocultural theory; interaction; language use; literary analysis; Didaktik; litteraturdidaktik; litteraturundervisning; sociokulturell teori; litteratursamtal; interaktion; språkligt användande; tolkning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om undervisning och lärande av skönlitterär tolkning genom litteratursamtal i gymnasieskolan. Litteratursamtal har observerats och analyserats utifrån litteraturteoretiska antaganden och sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER

 2. 2. Betalda samarbeten utan visuella element

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elvira Larsson; Filippa Holst; [2022]
  Nyckelord :podcast; marknadsföring; retorik i medier; ethos; logos; pathos; stilfigurer; ambassadörskap; storytelling; social acceleration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur betalda samarbeten på ljudbaserade nätverk, såsom podcasts, är kommunicerade ur ett retoriskt perspektiv. Då det idag är ett stort fokus på visuellt och skriftligt material publicerat på sociala medier i bild- eller videoformat, är målet med denna studie att skapa en bredare förståelse för enbart ljudbaserad kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Ta hand om dig. /red, Krisinfo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maja Persson; Nanna Svensson; [2022]
  Nyckelord :Krisinformation.se; trust; engagement; content moderation; moderation strategies; crisis communication; social media; SCCT; rhetorical strategies; stylistic device; symbols; signal theory; Covid-19; tillit; engagemang; innehållsmoderering; modereringsstrategier; kriskommunikation; sociala medier; retoriska strategier; stilfigurer; symboler; signalteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : We live in a crisis society where crises are a constant in our lives, furthermore people in a crisis are searching for information and understanding through social media, where misinformation and disinformation is spread. The aim of this study was to reach an increased understanding of what purpose Krisinformation. LÄS MER

 4. 4. Ärade ledamöter! Ärade medmänniskor! Ärade publik! : En jämförande analys av tre tal av Göran Persson

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sebastian Lindell; [2021]
  Nyckelord :retorik; politisk retorik; argumentationsmedel; stilfigurer; Göran Persson;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera och jämföra tre tal av Göran Persson som statsminister som hållits vid olika tillfällen och som har olika kontext och retoriska situationer. Med hjälp av en retorisk analys undersöks genre, ethos, logos och pathos samt stilfigurerna anafor, hopning och antites för att se hur dessa retoriska medel samverkar i de olika talen, samt för att se om detta skiljer sig mellan talen, och i detta fall hur. LÄS MER

 5. 5. "SM i gyttjebrottning" : En retorisk analys av svenska ledartexter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eric Hellqvist; [2021]
  Nyckelord :retorik; politik; ledarsidor; politisk kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på delar av den svenska politiska debatten under våren 2021 och undersöker hur den kommit till uttryck på olika ledarsidor. Metoden som använts är en retorisk analys med syfte att undersöka och identifiera hur kampen mellan regeringen och oppositionen har sett ut när det kommer till försök till övertygelse och betydelser. LÄS MER