Sökning: "stilfigurer"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet stilfigurer.

 1. 1. Krigsskildringar i bilderböcker : Hur krig beskrivs och gestaltas i fyra bilderböcker med koppling till svenskundervisning i grundskolans senare år och på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Ödén; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; krig; textanalys; bildanalys; stilfigurer; svenskundervisning; grundskolans senare år; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar fyra bilderböcker: Den långa, långa resan av Ilon Wikland och Rose Lagercrantz (1995), Tänk dig att fly av Pimm van Hest (2018), Flykten av Francesca Sanna (2016) samt Dagen då kriget kom av Nicola Davis (2018). Bilderböckerna skildrar barn som faller offer för krig och deras resa till fredligare länder. LÄS MER

 2. 2. Den medvetna och motsägelsefulla influencern: En kvalitativ studie av influencers framställning i förhållande till resande och miljömedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Caroline Rosenlund; Karin Thorén; [2019]
  Nyckelord :influencer marketing; influencers; impression management; retorik i sociala medier; ethos; logos; pathos; stilfigurer; självbefrämjande; assistanssökande; rhetorics on social media; figures of speech; self-promoting; Social Sciences;

  Sammanfattning : Influencer marketing är en marknadsföringsmetod vars utveckling skett i explosionsartad framfart till följd av den moderna digitaliseringen. Studien syftar till att undersöka och analysera influencers självframställning inom denna omåttligt populära marknadsföringsform. LÄS MER

 3. 3. Mystiska metaforer och syntaktiska snår - Om översättning av bildspråk i Daniel Kehlmanns essäer om litteratur

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hannes Jansson Möller; [2019]
  Nyckelord :Översättning; metaforer i litteraturen; bildspråk; stilfigurer; Daniel Kehlmann; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stenmarks fåglar och människor: en analys av sex verk av Jan Stenmark genom retoriska glasögon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Amalia Ådnanes; [2018]
  Nyckelord :Visuell retorik; semiotik; humor; Jan Stenmark; bildanalys; ironi.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats studerar sex handplockade bilder, enligt vissa kriterier, skapade av Jan Stenmark. Syftet med studien är att kartlägga hur bild och text skapar humor, och till undersökningen anpassas två analysmetoder, Jens Kjeldsens retoriska bildanalys och Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms kritiska retorikanalys. LÄS MER

 5. 5. Lyrikens kraft och makt : Det poetiska språket i Södergrans "Landet som icke är", Boyes "Hur kan jag säga..." och Thorvalls "Efteråt (4)"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Josefine Lindh; [2018]
  Nyckelord :elocutio; ethos; förtätning; pathos; retorik; språkliga verktyg; stilfigurer;

  Sammanfattning : Lyrik har sedan urminnes tider berört människor djupt och nyfikenheten om varför det förhåller sig så har lett till min uppsats där syftet är att undersöka vilka framträdande språkliga verktyg som finns i dikterna ”Landet som icke är”, ”Hur kan jag säga…” och ”Efteråt (4)”, samt att undersöka deras potentiella retoriska dimension. Den språkliga utformningen, elocutio, har undersökts utifrån ett antal frågor som ställs till dikterna vilka närläses och även analyseras utifrån tanken att ordval och andra språkliga medel ”vill” något med texten. LÄS MER