Sökning: "stimulans"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade ordet stimulans.

 1. 1. Särskilt begåvade elevers upplevelser av skolsituationer Åtta elevintervjuer om upplevelser av den särskilda begåvningen i skolan “skolan skulle kunna vara ett paradis”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christina Bergenheim; Maria Larsson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Särskilt begåvad; upplevelser av särskild begåvning; skolsituationer; dölja sin begåvning; kognitiv förmåga; understimulans; ledning; stimulans; acceleration; relationer; skolans organisation;

  Sammanfattning : I Sverige har specialpedagogiken av tradition framförallt fokuserat på elever med lägrebegåvning. Särskilt begåvade elever har bra förutsättningar att klara sina studier i skolan medgoda resultat. Den särskilda begåvningen innebär styrkor och förmågor, men kan även bidratill att eleven får svårt att passa in. LÄS MER

 2. 2. Att cykla eller inte cykla, det är frågan : En kvantitativ och kvalitativ studie av varför cyklister väljer att köra bil på vintern i Sundsvalls kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hannah Doherty; [2020]
  Nyckelord :vintercykling; bilism; värderingar; faktorer; beteende;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka varför människor väljer att ta bilen istället för cykeln på vintern. I en enkätundersökning fick cyklister från Sundsvalls kommun svara på 32 frågor gällande vilka värderingar och fysiska faktorer de anser påverkar deras beslut att köra bil till jobbet på vintern. LÄS MER

 3. 3. "Inne blir det mer finmotorik än grovmotorik så är det" : Förskollärares barnsyn till barns motoriska stuímulans i den pedagogiska inomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tove Ågren; Sabina Lidman; [2020]
  Nyckelord :Fine motor skill; gross motor skill; pedagogical indoor environment; view of children; Finmotorik; grovmotorik; pedagogisk inomhusmiljö; barnsyn;

  Sammanfattning : ”Inside it will be more fine motor skills  than gross motor skills it´s the way it´s” –Preschool teachers view of children´s motor skills stimulation in the pedagogical indoor environment   Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vilken barnsyn förskollärare har när de arbetar med att stimulera barns fin- och grovmotorik i den pedagogiska inomhusmiljön. I bakgrundskapitlet presenteras relevanta begrepp som barns fin- och grovmotorik, fysisk miljö, samt pedagogisk miljö. LÄS MER

 4. 4. Lärares arbete med elever i behov av särskilt stöd inom matematikundervisningen utifrån ett inkluderande perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nanssi Ido; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; didaktiska strategier; elever i behov av särskilt stöd; inkludering och matematikundervisning;

  Sammanfattning : Studien utgår från det sociokulturella perspektivet med fokus på två specialpedagogiska perspektiv, det kategoriska och det relationella perspektivet. Studien är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som syftar till att undersöka hur nio matematiklärare arbetar med elever i behov av särskilt stöd inom matematikundervisningen utifrån ett inkluderande perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Skulle jag räkna på hur mycket jag jobbar, så skulle ni bli deprimerade - En studie om uppfattningar av flexibelt arbetssätt hos fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Yde; Karlsson Amelia; [2020]
  Nyckelord :Flexibilitet; gränsdragning; privat- och arbetsliv; work-life balance; gränsstrategi;

  Sammanfattning : Genom en kvalitativ metod och med en induktiv ansats undersöker denna studie uppfattningar av flexibelt arbetssätt hos fastighetsmäklare. Studien avser att uppnå förståelse för hur gränsdragningen mellan arbete och fritid hanteras inom det flexibla arbetssättet. LÄS MER