Sökning: "stimulants"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet stimulants.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av medicinering med centralstimulantia till vuxna personer med ADHD

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Ahlberg; Urban Martinsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :ADHD; vuxna; centralstimulantia; sjuksköterskor; adults; stimulants; nurses;

  Sammanfattning : AbstractBackground: The prescription of stimulants to adults with ADHD has increased significantly in recent years in Sweden. The nurse plays an important role in nursing and monitoring pharmaceuticals to this category of patients. LÄS MER

 2. 2. Trött på museum? : En kvalitativ studie om konsekvenserna av museitrötthet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Jolene Thieme; [2020]
  Nyckelord :museitrötthet; museum; museiupplevelse; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Today it is important for museums to be able to compete with other tourist attractions. To do that it is essential museum exhibits are designed to provide museum experiences made for all types of visitors. Museums need satisfied costumers therefore satisfaction is a main focus. LÄS MER

 3. 3. An ethical analysis of ADHD patient experiences on diagnostics and pharmacological treatment : a scoping review

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Hanna Hirvonen; [2019]
  Nyckelord :ADHD; biomedical ethics; patient experience; qualitative content analysis;

  Sammanfattning : Introduction Attention deficit hyperactivity syndrome (ADHD) is a neuropsychiatric disorder that is characterized by three core symptoms: inattention, hyperactivity, and impulsivity. The prevalence of ADHD is estimated to be 3-10 %. LÄS MER

 4. 4. Baltic blue mussel (Mytilus edulis L.) and black soldier fly (Hermetia. illucens) combined with pea protein concentrate as protein sources in feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Xiaoqing Cui; [2019]
  Nyckelord :aquaculture; rainbow trout; Baltic blue mussel; black solider fly larvae; digestibility; protein; fishmeal replacement;

  Sammanfattning : A feeding trial was conducted for 9 weeks to test the growth performance, nutrient retention and digestibility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in order to assess the potential of Baltic blue mussel meal (Mytilus edulis L) and black solider fly larvae (Hermetia illucens) meal as protein sources. The dietary treatments consisted of one control diet based on high quality fishmeal, one control diet based on pea protein concentrate for testing dietary palatability and two fishmeal-free experimental diets where approximately 20% of the crude protein from the fishmeal was replaced with the protein from either de-shelled blue mussel meal or larvae meal on a dry matter basis. LÄS MER

 5. 5. ADHD och risken för kriminellt beteende senare i livet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elvir Babovic; [2019]
  Nyckelord :ADHD; children; prevalence; intervention; Sweden; criminality; ADHD; missbruk; mediciner; kriminalitet; barn; ungdomar; utanförskap; skola; interventioner;

  Sammanfattning : Inledning ADHD är en neuropsykiatrisk störning som tillhör spektret av neuro-kognitiva funktionsstörningar och den ökar risken för att hamna i kriminalitet senare. Individer med denna störning kan vara inkapabla att styra sina impulser vilket gör att individerna med problematiken inte har ett funktionellt konsekvenstänk. LÄS MER