Sökning: "stjälpning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet stjälpning.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. Semi-Automatic calculation of the stability of shear walls in multi-storey buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Erik Bolin; Emil Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Horizontal stabilisation; Dynamo; Shear walls; Stability; Conceptual design phase; Visual programming; Openings in shear walls; Load distribution; Relative stiffness; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Performing horizontal stability analysis in the conceptual design phase is time consuming and adjustments in the geometry of the building require new time consuming calculations. Often buildings are modelled in 3D modelling software such as Revit and Tekla but the calculations are often performed in a separate software. LÄS MER

 3. 3. Lastkapacitet hos murar byggda med C3C blocksystem -översvämningslaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johan Blomberg; Alfred Sörgårn; [2021]
  Nyckelord :flood; c3c; capacity; concrete; concrete blocks; exceptional loads; eurocode; floating debris; water load; overturning; sliding; friction; översvämning; c3c; kapacitet; betong; betongblock; exceptionella laster; eurokod; drivgods; vattenlast; stjälpning; glidning; friktion;

  Sammanfattning : Floods are the natural disaster that causes the most deaths and economic damage in the world. Sweden has been relatively spared from casualties in connection with floods, but the material damage is significant. In the future, larger and more frequent floods are expected. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av beräkningsverktyg förgravitationsfundament : Ett arbete baserat på parametrisk design

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Hanna Öster; Agnes Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Parametric design; gravitational foundation; Grasshopper; Parametrisk design; gravitationsfundament; Grasshopper;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete framställdes ettberäkningsverktyg för ett gravitationsfundament. Ettgravitationsfundament förankrar vindkraftverk i jordoch utnyttjar sin egentyngd för att hålla sig på plats.Syftet med arbetet var att ta fram ett beräkningsverktygsom senare kan användas vid optimering. LÄS MER

 5. 5. Lastkapacitet hos murar byggda med C3Cblocksystem® : Påkörningslaster och oavsiktlig stöt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Wilma Cederqvist; Cecilia Linhatte; [2021]
  Nyckelord :load capacity; concrete; collision loads; traffic barriers; unintentional impact; Eurocode 1; Eurocode 2; friction; lastkapacitet; betong; påkörningslast; trafikbarriär; oavsiktlig stöt; Eurokod 1; Eurokod 2; friktion;

  Sammanfattning : Världen har de senaste åren upplevt flera terrorattentat där fordon har använts som vapen för att orsaka skador i folkmassor. Fotgängare kan vara i en utsatt miljö på gångstråk och skydd i form av betonghinder kan användas för att stoppa oönskad trafik på gågator. LÄS MER