Sökning: "stjärnfamilj"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet stjärnfamilj.

 1. 1. "Vill ni leka mamma, mamma, barn?" : Förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Körner; Isabella Karlsson; [2023]
  Nyckelord :familjekonstellation; kärnfamilj; stjärnfamilj; normkritik; pedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan samt hur och med vilka pedagogiska verktyg de arbetar med olika familjekonstellationer i förskolan. Eftersom fler olika sorters familjer växer fram i dagens samhälle blev det därmed intressant att undersöka hur arbetet med olika familjekonstellationer ser ut i förskolan idag. LÄS MER

 2. 2. Att dekonstruera enfamiljshuset: Normbrytande hushåll i folkhemmets arv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lisa Enbom; [2020]
  Nyckelord :modul; modulhus; kataloghus; normbrytande hushåll; enfamiljshus; NässjöHus; ombyggnation; gemensamma ytor; aktivitetsrum; sovplats; kärnfamilj; stjärnfamilj; alternativ familjekonstellation; hushåll;

  Sammanfattning : Våra hem har anpassats och formats av samhälleliga förändringar, politiska reformer och utopiska ideologier. Normer, regleringar, statliga lån och bidrag har styrt familjer till att bestå av ett visst antal personer, samt att deras hem skall fungera och se ut på ett visst sätt. LÄS MER

 3. 3. Kärnfamilj eller stjärnfamilj? : - En analys av Nina Ljungbergs Mina föräldrar skall skiljas och Eva Staafs Pang Poff Pavlo och hur de kan stotta barn som ar med om skilsmassor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Carlberg; [2019]
  Nyckelord :Skilsmässa; känslor; barnlitteratur; undervisning; svenska;

  Sammanfattning : Varje ar drabbas cirka 50000 barn av att deras foraldrar skiljer sig. Tillsammans med det uppfostringsuppdrag vi har i skolan bar vi pa ansvar att ge eleverna de kompetenser och det stod de behover vid eventuella kriser. I uppsatsen analyseras Nina Ljungbergs Mina föräldrar skall skiljas samt Eva Staafs Pang Poff Pavlo. LÄS MER

 4. 4. Stjärnfamiljers Adoptionsprocess : En kvalitativ studie om Upplevelser och Erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Brandfors; Hanna Endermark; [2018]
  Nyckelord :adoption; ensamstående förälder som adopterat; heteronorm; homosexuellt föräldraskap; könsroller;

  Sammanfattning : I denna studie om stjärnfamiljer som genomgått en adoptionsprocess har fokus legat på att besvara frågan: Vad innebär det att ha adopterat som stjärnfamilj? Studiens fokus ligger på två grupper, ensamstående kvinnor och samkönade par. Genom ett målinriktat urval i en kvalitativ studie har fokus legat på att fånga de upplevelser och emotioner som dessa respondenter erfarit och med öppna samtal där endast vägledande frågor användes. LÄS MER

 5. 5. The Galactic thick disk: a stellar population in its own right?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Observationell astrofysik

  Författare :Vlad Rastau; [2017]
  Nyckelord :High resolution spectroscopy; stellar atmospheres; Galactic stellar populations;

  Sammanfattning : The Galactic disk is home of many billion stars, one of which isour Sun. The stellar population of which the Sun is a member residesin the vertically thin spiral structure of the disk. There is a seconddisk population, the so-called thick disk, that has somewhat dierentspatial, kinematic and chemical properties as compared to the thindisk. LÄS MER