Sökning: "stjärnholm"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet stjärnholm.

  1. 1. Faktorer som påverkar sjuksköterskans samtal kring sexualitet och sexuell hälsa

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Sofia Amcoff; Sara Karlsson Stjärnholm; [2017]
    Nyckelord :Sexualitet; Sexuell hälsa; Sjuksköterska; Kommunikation;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Sexualitet och sexuell hälsa är en del av den holistiska omvårdnaden som sjuksköterskan bedriver. Sexualitet har en central del i att vara människa och det finns en rad sjukdomar eller sjukdomstillstånd som påverkar den sexuella hälsan. LÄS MER