Sökning: "sto"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet sto.

 1. 1. Polsk nationalism i två perspektiv : En jämförande studie av texter av Józef Piłsudski och Jarosław Kaczyński

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Erik Wirdheim; [2018]
  Nyckelord :Józef Piłsudski; Jarosław Kaczyński; polska Legionerna; Polens självständighet; polsk nationalism; Polen 100 år; Marek Migalski; Hans-Ulrich Wehler; Józef Piłsudski; Jarosław Kaczyński; Legiony polskie; niepodległość Polski; polski nacjonalizm; stulecie niepodległości Polski; Marek Migalski; Hans-Ulrich Wehler;

  Sammanfattning : Efter mer än ett sekel som ockuperat återetablerades Polen år 1918 som ett självständigt land. Den unga republiken kom under nästan tjugo års tid att ledas av marskalk Józef Piłsudski, känd för sina nationalistiska idéer. LÄS MER

 2. 2. Truppgymnastikens relation till media

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filippa Koch; [2018]
  Nyckelord :Truppgymnastik;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats skriven i tanke att utveckla och upptäcka mindre idrotters relation till media. Hur vill egentligen idrotten framstå och hur framställer media idrotten? Vad gör idrotten för att synas i media och hur behandlar media idrotten? Denna uppsats har sitt fokus och sin studie i truppgymnastiken. LÄS MER

 3. 3. IFRS 15 - Ny intäktsredovisningsstandard

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Abid Juma; Leonardo Sarkar; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; Accrual accounting; Revenue Recognition; Large Cap; Completion Method; Matching Principle; Realization Principle; Contract; Balance-based Approach; IFRS 15; Periodiserad redovisning; Intäktserkännande; Large Cap; Successiv Vinstavräkning; Matchningsprincipen; Realisationsprincipen; Kontrakt; Balansorienterat synsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problemdiskussion: Framtagandet av intäktsstandarden IFRS 15 påbörjades efter ett antal skandaler som visat på en problematik i det traditionella synsättet med att erkänna intäkter. Ett flertal debatter har uppkommit i hur den nya omfattande intäktsstandarden kommer ge effekt i redovisningen. LÄS MER

 4. 4. Embryotransfer på häst : möjligheter och problematik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Mirielle Melani Johansson; [2017]
  Nyckelord :embryotransfer; reproduktionsbiologisk teknik; häst; ekvin; hälsorisker; etik;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva bakgrund och metodik för embryotransfer (ET) på häst samt att redogöra för faktorer som är nödvändiga för ett lyckat resultat. Dessutom belyses problematik av olika slag, både gällande begränsningar för framgångsrik utveckling av metoden och brister i befintliga studier. LÄS MER

 5. 5. Kassagenerering hos företag inom vårdsektorn på Stockholmsbörsen : En studie om indikationer på felaktig intäktsredovisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Bjurmark; Frida Oxbern; [2017]
  Nyckelord :Revenue recognition; cash conversion; cash flow; accrued income; accrued accounting; earnings management; Intäktsredovisning; kassagenerering; kassaflöde; periodiserat resultat; periodiserad redovisning; vinstmanipulation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det är viktigt att företag tillämpar korrekt intäktsredovisning genom efterföljande avgrundläggande regler och principer enligtgod redovisningssed. Vårdsektorn är utpekad gällande indikationer på bristfällig intäktsredovisning och beskattning där bland annat Skatteverket har granskat företag inom vårdbranschen. LÄS MER