Sökning: "stock decision"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden stock decision.

 1. 1. Vägen till en omnikanal : En fallstudie på Cervera om påverkan av “Ship-From-Store”-distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elsa Janfalk; Viktor Tutturen; [2021]
  Nyckelord :Logistics; Omnichannel; Omni-Channel; Omni Channel; Ship-From-Store; E-commerce; Distribution; Logistik; Omnikanal; Ship-From-Store; E-handel; Distribution;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har präglats av förändringar under det senaste decenniet, inte minst har e-handeln ökat markant. Omsättningen hos e-handeln i den svenska sällanköpshandeln tredubblades mellan 2012 och 2019. Samtidigt har butikshandeln minskat på många håll, vilket även förstärkts av coronapandemin. LÄS MER

 2. 2. Impact of Social Media on Investment Decision : A quantitative study which consider s information online , online community behaviour, and firm image

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Safa Khalil Abu-Taleb; Fredrick Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Information from Social Media; Online Community Behaviour; Firm Image on Social Media; Investment Decision; Behavioural Finance;

  Sammanfattning : While finance has been studied for several years, behavioural finance, an area that studies how psychological influences can affect market outcomes, is still relatively new, and this subject remains wide open for greater exploration. Social media, which has experienced rapid growth and is now a fundamental part of everyday life, is recognized as key to predicting future outcomes, leading to several studies exploring this subject. LÄS MER

 3. 3. Millennials köpbeteende och risktagande på aktiemarknaden : En mer våghalsig generation med annat tänk?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jens Rosendal; [2021]
  Nyckelord :Millennials; Purchase Behavior; Buying Behavior; Stock-Market. Risk Preference; Decision-Making-Process; Information Search; Selection Criteria; Millennials; Köpbeteende; Aktiemarknaden; Riskpreferens; beslutsfattandeprocessen; informationssökning; urvalskriterier;

  Sammanfattning : Millennials har ett starkt avvikande köpbeteende på börsen jämfört med äldre generationer. De har högre riskbenägenhet och är benägna att ta betydligt större risker vid köp av aktier och fonder. Oväntade kursrörelser och en mer oberäknelig börs blir konsekvenser av Millennials oberäkneliga och nyckfulla beteende. LÄS MER

 4. 4. Decision-making In Mutual Funds During the COVID-19 Pandemic

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Amar Galijasevic; Josef Tegbaru; [2021]
  Nyckelord :Fund managers; Mutual fund; Investment; Decision making; COVID­19; Stock market crash; Market correction; Fondförvaltare; Aktiefond; Investeringar; Beslutsfattande; COVID­19; Börskrasch; Marknadskorrektion;

  Sammanfattning : During the beginning of 2020, the world was struck by the vicious virus COVID­19, forcing societies into lockdown. Demand froze across the board and this was quickly reflected on stockmarkets worldwide. The Swedish stock market index, OMXS30, plummeted around 30% in a matter of weeks. LÄS MER

 5. 5. The Decision Reaching Process within Product Elimination : A case study at PharmaCompany

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Jacob Hussein; Elis Lidberg; [2021]
  Nyckelord :Product elimination; decision reaching process; Stock keeping unit; pharmaceutical industry; Produktbortagning; beslutfattningsprocessen; SKU; Läkemedelsindustri;

  Sammanfattning : Globalization and market competition drives new product development. As a consequence, companies are forced to eliminate products more frequently. However, the process of eliminating products is often overlooked both in academia and in practice. LÄS MER